Zatrudnienie pracownika z Ukrainy Pracodawca
22 lipca 2020

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a kwestie formalne

Na polskim rynku pracy od lat istnieje duży pobyt na pracowników z Ukrainy, szczególnie jeśli chodzi o prace fizyczne i sezonowe, na przykład w branży rolniczej czy budowlanej. Przedsiębiorcy cenią sobie nie tylko ich wysoką pracowitość, ale również fakt, że są oni tańsi, niż pracownicy polscy. Z drugiej strony zatrudnienie pracownika z Ukrainy wiąże się z pewnymi dodatkowymi formalnościami. Co należy o nich wiedzieć?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – jak to zrobić?

Żebyśmy jako firma mogli zatrudnić pracownika z Ukrainy w pierwszej kolejności musimy złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – możemy to zrobić w powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby firmy. W oświadczeniu tym podajemy przewidywaną datę rozpoczęcia oraz zakończenia okresu zatrudnienia pracownika – na jego zarejestrowanie UP ma maksymalnie 14 dni. Po zarejestrowaniu nasz pracownik może ubiegać się o uzyskanie wizy roboczej. Kolejnym ważnym etapem formalności jest potwierdzenie legalności pobytu cudzoziemca w kraju. Może to zostać zrobione na podstawie:

  • Wizy krajowej
  • Zezwolenia na pobyt
  • Karty pobytowej

Dokumenty te muszą być ważne, by zostały zaakceptowane. Po potwierdzeniu legalności pobytu na terenie kraju, można przystąpić do legalnego zatrudnienia. To wymaga uzyskania zezwolenia na pracę lub skorzystania z uproszczonej procedury oświadczeniowej. Procedura ta pozwala wykonywać obywatelowi Ukrainy pracę na terenie polski przez kolejne 6 miesięcy bez zyskania zezwolenia na pracę. Dopiero po przepracowaniu tego czasu pracodawca zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na pracę. Wyjątek stanowią między innymi sytuacje, kiedy obywatel Ukrainy posiada kartę na pobyt stały bądź Kartę Polaka lub jest uchodźcą, absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej lub studentem polskich uczelni – w takich sytuacjach zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

Czy można prościej?

Alternatywnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest skorzystanie z usług agencji, specjalizujących się w zatrudnieniu cudzoziemców – jedną z takich firm jest agencja Kowsen-Pol. Dlaczego warto skorzystać z takich usług? Przede wszystkim nie obciążamy się w takiej sytuacji ciężarem formalności, związanych z zatrudnieniem Ukraińca, bowiem nie jesteśmy formalnie jego pracodawcą – pracodawcą pozostaje agencja, my zaś jedynie korzystamy z usług zatrudnionych przez nią osób. Praktyka taka nazywa się leasingiem pracowniczym. Pozostałe zalety tego rozwiązania to brak kosztów rekrutacji oraz kosztów kadrowych – wszystko za nas załatwia agencja. Nie musimy obawiać się również kontroli urzędowych naszej firmy, a jeśli pracujący dla nas obcokrajowiec zrezygnuje, właściwie od razu może zostać zastąpiony przez innego pracownika. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane przy pracach sezonowych lub krótkoterminowych, np. przy obsłudze gospodarstwa rolnego w okresie zbiorów.