szkolenie Pracodawca
4 kwietnia 2018

Znaczenie i przebieg szkoleń ppoż. dla pracowników

Ludzie w obliczu zagrożenia przyjmują bardzo różne postawy. Czy wyobrażasz sobie sytuację, gdy w zakładzie pracy wybucha pożar i nie ma żadnej osoby, która potrafiłaby obronną ręką wyjść z tego położenia? Oczywiście jest to nieprawdopodobne, ponieważ dzięki temu, że każdy pracownik musi odbyć szkolenie przeciwpożarowe, nigdy nie powinno dojść do takiej ewentualności. O tym, jak duże znaczenie mają tego rodzaju instruktaże, przeczytasz poniżej.

Znaczenie szkoleń ppoż

Odbycie szkolenia przeciwpożarowego jest koniecznością dla pracowników różnego rodzaju zakładów pracy, w tym zarówno firm państwowych, jak i prywatnych. Jest ono określone ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Bezwzględnym obowiązkiem każdego właściciela i najemcy budynku jest zapewnienie właściwej ochrony pracowników i ich bezpieczeństwa. Szkolenie ma niebagatelne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze pozwala na zapoznanie uczestników z ogólną problematyką bezpieczeństwa. Po drugie umożliwia przekazanie praktycznej wiedzy o procedurach ewakuacyjnych, a także gaszeniu pożarów. Jest to niezbędna wiedza w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia w miejscu pracy.

Przebieg szkoleń

Szkolenia przeciwpożarowe – choć mają podobną treść – to jednak różnią się samym programem, ponieważ każda firma prowadząca tego rodzaju instruktaże przygotowuje indywidualne kursy. Najczęściej są to kilkugodzinne spotkania dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy. W końcu inne zagrożenia będą czyhały na pracowników biurowych, a inne na tych obecnych w magazynach czy różnego rodzaju halach produkcyjnych. Szkolenie dla nowych pracowników składa się z dwóch części: wstępnej oraz instruktażu ogólnego. Obejmuje zazwyczaj wykłady osoby prowadzącej połączone z prezentacją multimedialną. Pokazanie konkretnych przykładów zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi jest lepiej zapamiętywane przez uczestników. Na szkoleniu zostaną przedstawione zarówno zasady ewakuacji w takcie wystąpienia zagrożenia, jak także obsługa dostępnego sprzętu gaśniczego.

Zdaj się na specjalistów!

Choć obowiązkowo w każdej instytucji musi być obecna osoba odpowiedzialna za właściwą ochronę przeciwpożarową, to jednak wiele przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usług firm zewnętrznych w tym zakresie. Szkolenia przeciwpożarowe są najczęściej prowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Godną polecenia jest firma Sebal z Radzionkowa, która oferuje gruntowne przygotowanie pracowników do właściwego postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia.