Przedsiębiorca
16 lutego 2019

Badania DMT gruntów

Badania geotechniczne i środowiskowe, zarówno polowe, jak i laboratoryjne, są wymagane przy realizacjach różnych inwestycji budowlanych. Szczególnie mowa o tych komercyjnych, przemysłowych, gospodarczych oraz liniowych: drogowych, kolejowych, energetycznych; które muszą zapewnić pełne bezpieczeństwo obiektów jeśli chodzi o podłoże gruntowe, a także proekologiczność według restrykcyjnych norm krajowych oraz unijnych. Ważnym działaniem studium przedinwestycyjnego (lub etapów przygotowawczych) są zatem geotechniczne badania DMT.

Czym są badania DMT gruntów?

Badania DMT, to inaczej analizy dylatometryczne, które związane są z przygotowywaniem/określaniem gruntów do obiektów kategorii geotechnicznej II i III, a zwłaszcza dla posadowień ścian oporowych, mostów, czy obudowy wielkich wykopów. Proces przy użyciu metodologii DMT, pozwala zaś uzyskać informacje na temat stanu naprężenia gruntu, wytrzymałości na ścinanie, jego właściwości odkształceniowych, a także bardzo szeroko opisanej stratygrafii podłoża – mowa o między innymi określaniu jednostek skalnych na podstawie typu skał, czy też porządkowaniu tychże skał na podstawie ich wieku.

Na czym polega przeprowadzanie badań DMT?

Badania DMT przeprowadzane są przy wykorzystaniu nowoczesnego i bardzo wrażliwego sprzętu geotechnicznego. Mowa o dylatometrze Marchettiego, który składa się z płaskiej i wykonanej ze stali płytki penetrometry, z ważnym elastycznym oraz kołowym komponentem – membraną umieszczaną na powierzchni. Całe urządzenie połączone jest z odpowiednim osprzętem kontrolno-pomiarowym, a także z przewodem pneumatycznym, umożliwiającym przekazywanie ciśnienia gazu na membranę. Całe badanie dylatometryczne polega bowiem na pomiarze właśnie ciśnienia gazu działającego na membranę, na wybranych głębokościach wwiercania się urządzenia w podłoże.

Wyniki badań DMT

Analiza badań DMT, pozwala określić tak zwany moduł dylatometryczny, który jest podstawą dla wyznaczenia modułu odkształcenia gruntu, a także wartości modułu ściśliwości. Oprócz tego dylatometr umożliwia uzyskać informacje, dotyczące wskaźnika naprężenia poziomego (współczynnik parcia spoczynkowego, współczynnik prekonsolidacji i wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu), czy też wskaźników określających specyfikację warunków przepływu wody w gruncie. Dzięki temu dokładnie można również – jak już wcześniej wspomniano – rozróżnić rodzaje gruntu. Badanie polowe DMT, ostatecznie zawsze jest potwierdzanie laboratoryjnie. Takie zadania mogą jednak wykonywać tylko nowoczesne ośrodki geotechniczne, wyposażone w innowacyjną aparaturę. Jednym z najlepszych przedsiębiorstw branżowych w Polsce, jest firma GEOBUD Sp. z o.o., której siedziba mieści się w Katowicach.