Przegląd techniczny windy osobowej Przedsiębiorca
13 listopada 2021

Bezpieczeństwo korzystania z wind osobowych i towarowych.

Aby wszyscy mogli bezpiecznie korzystać z wind zarówno osobowych jak też towarowych, muszą być spełnione pewne warunki. Część z nich dotyczy regularnej dbałości o prawidłowy stan techniczny tych urządzeń, a pozostała część polega na użytkowaniu wind zgodnie z przepisami BHP oraz zdrowym rozsądkiem. Na czym polega bezpieczne korzystanie z dźwigów osobowych i towarowych w obu tych przypadkach?

W jaki sposób należy dbać o stan techniczny wind?

Wszelkiego rodzaju windy pracujące w budynkach muszą być poddane regularnemu dozorowi technicznemu. Nakazują to specjalne przepisy, takie jak ustawa o dozorze technicznym oraz stosowne rozporządzenia, które regulują sprawy technicznego dozoru.  Ponadto, każdy z producentów dźwigów osobowych jak też towarowych jasno określa sposób i częstotliwość przeglądów technicznych.

Co więcej, aby bezpiecznie użytkować tego typu urządzenia, trzeba ściśle stosować się do instrukcji obsługi. Zazwyczaj taki dokument w formie twardej jest umieszczony w każdej windzie. Nakazuje on przede wszystkim eksploatowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz stosowanie się do zaleceń dotyczących nieprzekraczania maksymalnego udźwigu i samego sposobu użytkowania. Takie wskazówki zawierają również instrukcję postępowania w razie awarii windy.

Same naprawy czy też przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych i towarowych powinny być przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki, takie jak firma Paw-Lift. Tylko korzystanie z profesjonalnych serwisów dokonujących przeglądów technicznych wind jest gwarancją ich bezpiecznego działania. Regularne przeglądy są bardzo ważne, albowiem windy należą do urządzeń dosyć mocno eksploatowanych, a tym samym ewentualne awarie bezpośrednio zagrażają zdrowiu i życiu ludzi, którzy ich używają.

W jaki sposób na co dzień bezpiecznie używać windy?

Użytkownicy wind zarówno osobowych, towarowych jak osobowo-towarowych dla własnego bezpieczeństwa powinni przestrzegać kilku ważnych zasad. Bezpieczne korzystanie z windy to przede wszystkim niedopuszczanie do jej przeładowania. Każde tego typu urządzenie jest zaprojektowane na konkretną ilość osób, które mogą jednorazowo w nim przebywać.

Po wejściu do windy należy odsunąć się od drzwi, a dzieci powinny korzystać z niej pod opieką dorosłych. Szczególną ostrożnością należy wykazać się zwłaszcza przy wchodzeniu i wychodzeniu z windy, natomiast w przypadku awaryjnego zatrzymania się trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk alarmowy. Do zatrzymania windy dla innej osoby, nie wolno wsuwać rąk ani nóg między drzwi, tylko użyć odpowiedniego przycisku.