Przedsiębiorca
29 sierpnia 2017

Bezpieczny przewóz pieniędzy – planowanie konwoju

Przewóz dużej gotówki czy innych ładunków wartościowych jest zadaniem trudnym i często skomplikowanym. Aby wszystko przebiegło zgodnie z planem i bezpiecznie zarówno dla przewożonego ładunku, jak i dla osób go eskortujących, niezbędne jest dokładne zaplanowanie przebiegu całej operacji oraz staranne przygotowanie się do każdego etapu. Poniżej znajdziesz kilka porad, jak prawidłowo zaplanować konwój.

Przygotowanie instrukcji konwojowej

Na rynku istnieją firmy, które specjalizują się w organizacji konwojów, a nawet opracowywaniu całych systemów z dziedziny cash handling, czyli kompleksowego zabezpieczenia gotówki – w Polsce zajmuje się tym na przykład firma Impel Security. Działania rozpoczynają się zazwyczaj od opracowania instrukcji konwojowej. Jest to dokument, który precyzuje obowiązki poszczególnych uczestników konwoju. Powinna zawierać informacje na temat przewożonego mienia oraz jego wartości. Zawarte w niej powinny być również sposoby postępowania konwojentów w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej przewożonemu mieniu oraz określać sposoby łączności i dokumentowania poszczególnych czynności. W instrukcji ujęte powinno być także wyposażenie konwojentów oraz ich liczba. Każdy konwojent powinien mieć ściśle przydzielone zadania.

Zaplanowanie trasy przejazdu konwoju

Planując ten etap, należy pamiętać o wyborze, jak najkrótszej i możliwie najbezpieczniejszej trasy. Należy także uwzględnić ewentualne korki, roboty drogowe i inne możliwe utrudnienia. Nie można zapominieć o opracowaniu kilku alternatywnych tras na wypadek, gdyby z różnych przyczyn pierwszy wybór nie mógł zostać zrealizowany.

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy wziąć pod uwagę, planując trasę, jest dokładne określenie odległości, jaką musi pokonać konwój. Po drugie ustalamy przybliżony czas trwania przejazdu z uwzględnieniem godziny oraz natężenia ruchu ulicznego. Przy obliczaniu czasu przejazdu konwoju należy wziąć pod uwagę także przybliżoną prędkość, z jaką będzie się on poruszał. Musimy także zwrócić uwagę, czy konwój będzie przejeżdżał przez miejsca potencjalnie niebezpieczne i odpowiednio je zaznaczyć przy planowaniu.

Na trasie warto także zaznaczyć lokalizacje posterunków policji i służb bezpieczeństwa oraz zapisać ich numery telefonów, aby w razie niebezpieczeństwa móc się do nich zwrócić o wsparcie. Szczególną uwagę należy także zwrócić na obecność na trasie przejazdu takich newralgicznych miejsc jak mosty, przejazdy kolejowe, lasy czy pola.

Plan trasy konwoju powinien uwzględnić także ewentualne miejsca jego postoju. Ma to zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy konwój musi pokonać duże odległości. Miejsca takie powinny być trudno dostępne i potencjalnie bezpieczne, w żadnym wypadku nie mogą to być więc stacje benzynowe, motele czy parkingi, które są uczęszczane przez wielu ludzi.

Trasa konwoju powinna zostać przygotowana w formie mapy wraz z jej dokładnym opisem. Taki sposób pozwoli na łatwiejsze korzystanie z niej i będzie bardziej czytelny.