Biznes coaching Przedsiębiorca
17 lutego 2021

Business coaching. Co to takiego?

Każdy biznes wymaga określonych działań, aby przynosić jeszcze większe korzyści oraz prawidłowo się rozwijać. Częstym zjawiskiem jest jednak brak pewności siebie oraz nieświadomość mechanizmów działających na korzyść każdego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji idealnym wyjściem dla właściciela firmy oraz kadry menadżerskiej jest skorzystanie z usług specjalisty od business coachingu. Jak to wygląda w praktyce?

Kim jest business coach?

Business coach jest osobą, która w specjalistyczny sposób wpływa na korzystną zmianę postaw i umiejętności osób starających się otworzyć lub udoskonalić swój biznes i relacje międzyludzkie. Fachowiec w tym zakresie ma najczęściej wykształcenie psychologiczne lub zbliżone oraz szereg ukończonych kursów, szkoleń i certyfikatów.

Zadaniem tego trenera jest najczęściej umożliwienie wydobycia naturalnego potencjału, który drzemie w szkolonej osobie. Tylko takie działanie może bowiem skutkować wykształceniem skutecznych mechanizmów prowadzących do sukcesu w biznesie. Często jednak coach przekazuje także zupełnie nową wiedzę i techniki do wyuczenia.

Jakie są podstawowe cele biznes coachingu?

Powodzenie w biznesie zależy od wielu indywidualnych predyspozycji, ale także od wyuczonych i uświadomionych wzorców działania. Im większe doświadczenie ma dany biznesmen, tym większa szansa na sukces. Działania z zakresu business coachingu rozpoczynają się na ogół diagnozą potrzeb oraz pragnień szkolonej osoby.

– Zagłębienie się w tym temacie, pozwala ustalić, czy są to faktyczne cele zgodne z indywidualnymi predyspozycjami biznesmena, czy może dana osoba usilnie stara się realizować niemożliwe do osiągnięcia oczekiwania innych osób – informuje pracownik firmy VR TRAINING działającej na terenie całej Polski.

Podstawowymi cechami rozwijanymi podczas sesji business coachingu są:

·       pewność siebie,

·       umiejętność wydobycia swoich atutów,

·       rozwój komunikacji z innymi,

·       udoskonalanie swojej tożsamości zawodowej,

·       zmiana błędnych przekonań i działań,

·       szybka realizacja celów,

·       poznanie technik wzmacniających określone kompetencje,

·       nabycie nowych umiejętności negocjacyjnych,

·       udoskonalenie wybranych umiejętności.

Motywujące wyniki badań osób korzystających z business coachingu

Według badań przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers, uczestnicy kursów z zakresu business coachingu w dużym stopniu (od 50% do 81%) podnieśli swoje kompetencje związane m.in. z:

·       efektywnością pracy zespołowej,

·       zarządzaniem czasem i firmą,

·       organizacją życia prywatnego oraz związków,

·       pewnością siebie i komunikacją,

·       efektywnością pracy,

·       dbałością o zdrowie i samopoczucie.

Wnioski tych obserwacji nasuwają się więc same. Łatwo można zauważyć, że osoby dbające o rozwój posiadanych kompetencji oraz zdobywanie nowej wiedzy, osiągają lepsze wyniki w późniejszej pracy oraz swoim szeroko pojętym życiu osobistym.