biegly rewident Przedsiębiorca
23 listopada 2016

Cechy dobrego biegłego rewidenta

Badanie finansowe, dla jednostek spełniających pewne warunki, jest obowiązkowe. Skoro więc i tak trzeba je przeprowadzić, warto zrobić to w taki sposób, aby odbyło się zgodnie z jego istotą – czyli wskazaniem jednostce obszarów, których poprawa wpłynie na efektywne działanie badanej jednostki. Aby tak było, należy do tego zatrudnić biegłego rewidenta, który dobrze spełnia swoje zadanie. Po czym go poznać?

Istota audytu finansowego

Badanie sprawozdań finansowych, inaczej audyt, polega na dogłębnej analizie finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa, instytucji lub spółki. Celem takiej analizy jest wykazanie obszarów i działań, które nie funkcjonują na maksimum swoich możliwości lub wręcz działają na szkodę instytucji. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi – takie badanie nie jest doszukiwaniem się błędów lub oszustw w prowadzeniu jednostki, tylko optymalizacją jej działania i poprawieniem skuteczności. Można to porównać do sytuacji, gdy w czasie rajdu samochód zaczyna zajmować dalsze pozycje, więc zjeżdża do boksu i jest tam egzaminowany przez mechanika, który dokonuje też bieżących napraw, aby samochód mógł wyciągnąć maksimum swoich możliwości i zająć pierwsze miejsce w wyścigu. Mechanikiem w tej historii jest biegły rewident.

Dobry biegły rewident – cechy charakterystyczne

Trzy najważniejsze cechy biegłego rewidenta to rzetelność, istotność opinii i obiektywizm. Wszystkie te cechy są nierozłączne, bo każda z nich wynika z pozostałych.

  • Rzetelność polega w pierwszej kolejności na dobrym przygotowaniu się i wiąże się bezpośrednio z istotnością opinii. Biegły rewident, czyli audytor, musi dowiedzieć się dokładnie, na czym polega działalność jednostki. Dzięki rzetelnemu rozpoznaniu audytor będzie mógł tak rozplanować badanie, aby było ono efektywne i dotyczyło istotnych obszarów jednostki.
  • Istotność opinii wynika bezpośrednio z rzetelności. Wydawane przez biegłego rewidenta opinie i wskazówki dotyczące badanej jednostki oraz rady dotyczącej poprawy jej działania muszą mieć charakter faktyczny, tzn. być tak skonstruowane, że po ich wprowadzeniu jednostka rzeczywiście zacznie działać sprawniej. Nie mogą to być więc jedynie przypuszczenia i domniemania – muszą to być stwierdzenia mające podstawy w rzeczywistości jednostki.
  • Obiektywizm – tylko taki audytor, który jest dla jednostki kimś z zewnątrz, będzie mógł obiektywnie ocenić jej działanie i wskazać obszary wymagające poprawy. Pełni on w tym układzie taką samą rolę, jak szkło powiększające w mikroskopie – pokazuje uwydatniony obraz, ale go nie zmienia.

Aby stać się biegłym rewidentem, trzeba zdać egzamin państwowy. Jednak pod pewnymi względami jest to zawód, jak każdy inny – różne kancelarie mogą go wykonywać w różnym stopniu zaangażowania i w różnym natężeniu wymienionych wyżej cech. Są jednak kancelarie, które z założenia stawiają na spełnianie ważnych dla tego zawodu cech, jak np. Kancelaria Anny Obary.