Przedsiębiorca
22 lutego 2019

Cechy dobrego dewelopera

Kupno lokalu mieszkalnego z rynku pierwotnego niejednemu może kojarzyć się ze stresem, jest to bowiem często podjęcie niezmiernie ważnej życiowo decyzji jeszcze w czasie trwania inwestycji. I zapewne każdy planujący zakup nowego mieszkania z pewnością zadał sobie choć raz to pytanie: czy to na pewno jest dobry deweloper? W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i opisać cechy dobrego dewelopera. Zapraszamy do lektury.

Deweloper jest podmiotem gospodarczym inwestującym w budowanie nieruchomości. Jako taki ma do spełnienia zakres obowiązków przed rozpoczęciem inwestycji, na etapie jej trwania oraz już po jej zakończeniu. Musi zgromadzić szereg zezwoleń i zgód na rozpoczęcie i prowadzenie prac, posiadać biznesplan danego przedsięwzięcia, zapewnić dostęp do mediów czy gromadzić środki klientów na specjalnym rachunku powierniczym. Ten ostatni element jest wymagany ustawowo, stanowi jednak gwarancję dla klientów, że inwestycja nie skończy się przysłowiową klapą.

Po pierwsze: wiarygodna dokumentacja

Sprawdzając wiarygodność dewelopera przed zakupem mieszkania warto spojrzeć na to, czy firma spełniła powyższe warunki. – Dobry deweloper na prośbę bez problemów udostępni klientowi takie dokumenty, jak projekt budynku, pozwolenie na budowę i harmonogram jej realizacji, okaże umowy przyłączeniowe mediów i protokoły odbioru przyłączy, świadectwo energetyczne budynku itp. – informuje ekspert firmy deweloperskiej EKOBUD. – Dobry deweloper przedstawi bieżące sprawozdania finansowe firmy, nie będzie także czynił tajemnicy ze sposobu finansowania inwestycji. Przed podpisaniem umowy można dla pewności sprawdzić księgę wieczystą działki. Jest to ważne, bo przy kredycie hipotecznym zabezpieczeniem banku będzie działka wraz z realizowanym budynkiem. Nie stanowi to jednak przeszkody, a nawet świadczy na korzyść firmy, która przeszła pozytywną weryfikację banku i dlatego jest wiarygodna – dodaje ekspert.

Po drugie: dbałość o szczegóły

Dobry deweloper dba o każdy aspekt swojej działalności, nie tylko w kwestiach cywilno-prawnych, ale też w przestrzeni publicznej. Posiada ogólnodostępne biuro sprzedaży w bezpośredniej okolicy inwestycji, przedstawia rzetelne i wyczerpujące informacje w folderach reklamowych, prospektach informacyjnych i na stronie internetowej. Ma udokumentowaną i ugruntowaną pozycję na rynku, ciesząc się dobrą opinią wśród użytkowników już zakończonych inwestycji, których nie ukrywa i nie wstydzi się. Klienci z powodzeniem mogą odwiedzić witrynę internetową czy fanpage w social mediach, sprawdzając w ten sposób dewelopera; mogą też udać się na miejsce budowy i obejrzeć zgodność postępu prac z harmonogramem. Mogą wreszcie poszukać opinii o firmie zarówno w sieci, jak i u mieszkańców postawionych budynków. Własnoręcznie wtedy sprawdzą jakość stawianych domów, porozmawiają z ich użytkownikami, doświadczą też, w jaki sposób deweloper zadbał o najbliższe otoczenie inwestycji: czy ustawił ławki i małą architekturę, pomyślał o placu zabaw, zazielenieniu terenu, wytyczeniu alejek spacerowych etc. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że przy internetowym researchu pojawią się również opinie negatywne. Dzieje się tak, bowiem klientom o wiele łatwiej jest podzielić się negatywną opinią, niż napisać pochwałę. Jeśli krytyki nie ma zbyt wiele – możemy spać spokojnie.

Po trzecie: wszystko pod kontrolą

Na koniec warto się przyjrzeć samemu sposobowi prowadzenia inwestycji. Dobry deweloper zadba o wiarygodnych partnerów biznesowych – zatrudni sprawdzonego projektanta, rzetelną firmę budowlaną, zapewni też sobie współpracę z odpowiednią instytucją finansową, tak na potrzeby inwestycji, jak i dla lepszej współpracy z klientami.

Dobry deweloper będzie dbał także o wysoką jakość przeprowadzanych prac oraz wykorzysta materiały budowlane i technologie zgodne ze specyfikacją inwestycji. Ich gwarancją będzie rozbudowana kontrola poprzez nadzór budowlany firmy realizującej połączony z kontrolą inwestorską w postaci branżowych inspektorów. A jeśli inwestycja realizowana jest przy pomocy kredytu inwestycyjnego – jej przebieg jest skrupulatnie i wszechstronnie nadzorowany również dzięki bankowym procedurom. Takiemu deweloperowi z pewnością można zaufać.