ksiegowosc Przedsiębiorca
23 maja 2018

Cechy idealnej księgowej

Profesjonalne i sumienne prowadzenie księgowości jest niezbędne w każdej firmie, dlatego tak istotne jest, aby znaleźć odpowiednio wykwalifikowaną i kompetentną księgową. Osoba taka musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności potrzebne w jej zawodzie, ale także wiele cech i wrodzonych predyspozycji pozwalających na efektowną pracę i wymierne rezultaty swoich działań. Jaka powinna być idealna księgowa?

Zawód księgowej jest bardzo odpowiedzialny i wymagający wielu kompetencji. Możemy wyróżnić kilka najistotniejszych aspektów, którymi powinna charakteryzować się księgowa idealna. Należą do nich:

Wiedza, wykształcenie i doświadczenie

Skończenie renomowanej ekonomicznej uczelni na odpowiednim kierunku jest podstawą, na którą trzeba zwrócić uwagę szukając dobrej księgowej. Osoba mająca wykształcenie magisterskie z pewnością dysponuje przynajmniej podstawową wiedzą niezbędną do wykonywania zawodu.

Dodajmy, że niezwykle ważna na tym stanowisku jest ambicja i chęć uczenia się – stałe dokształcanie i poszerzanie swojej wiedzy jest niezbędne w tym zawodzie ze względu na wciąż zmieniające się prawo – mówi ekspert z Biura Rachunkowo – Księgowego PLUS z Katowic.

Niewątpliwie istotne jest również doświadczenie w zawodzie, które przekłada się na umiejętności praktyczne i skuteczność. Niezbędne są również kompetencje w zakresie informatyki pozwalające na odpowiednią organizację, zarządzanie systemami, przetwarzanie i udostępnianie informacji.

Umiejętność pracy w zespole

Niemniej istotne są umiejętności interpersonalne obejmujące sprawną komunikację, zdolność do negocjacji, efektywną pracę w zespole. Wiele przedsiębiorstw opiera się na szerokiej współpracy różnych osób, dlatego tak istotne jest nawiązywanie poprawnych relacji ze współpracownikami, co przekłada się na dobry przepływ informacji i ogóle zwiększenie efektywności wykonywanej pracy. Duża świadomość społeczna pozwala na prawidłowe egzekwowanie różnego rodzaju rozwiązań wprowadzanych przez księgowość. Trzeba nadmienić, iż wiąże się to również z wysoką kulturą osobistą, która ceniona jest u każdego pracownika i okazuje się niezbędna w szeroko pojętej komunikacji.

Dobra organizacja pracy

Dobra księgowa musi wykazywać się dużą skrupulatnością, sumiennością i zaangażowaniem. Terminowe dopełnianie wszelkich formalności i szczegółowe wypełnianie wszelkich pism jest niezbędne, aby zapewnić firmie funkcjonowanie na wysokim poziomie i uniknięcie strat finansowych. Ze względu ponoszoną odpowiedzialność i na mnogość wyzwań, z którymi może spotkać się w swojej pracy księgowa, bardzo ważną cechą jest odporność na stres, co pozwoli na efektywną pracę pod presją czasu.

Lojalność

Nie ma wątpliwości, iż zatrudniana przez nas księgowa musi być godna zaufania, identyfikować się z firmą i wykazywać się ogromną uczciwością i zaangażowaniem w sprawy przedsiębiorstwa.