restrukturyzacja spółek Przedsiębiorca
7 marca 2022

Cele i zakres restrukturyzacji spółek

Restrukturyzacja jest wdrożeniem zestawu innowacyjnych, radykalnych i szczegółowych zmian w podmiocie gospodarczym. Obejmuje ona na ogół najważniejsze obszary aktywności firmy. Ma na celu poprawę skuteczności oraz efektywności działania, struktury i dotychczasowych zasad funkcjonowania. Może być prowadzona, by łatwiej dostosować dane przedsiębiorstwo do zmian rynkowych, nowych wymagań i sytuacji makroekonomicznej. Poznaj jej cele i zakres!

Dlaczego przeprowadza się restrukturyzację spółek?

Restrukturyzacja wiąże się z koniecznością podjęcia wielu decyzji i działań. Powinny one być przeprowadzone w chwili dostrzeżenia pierwszych niepokojących symptomów. Zarząd spółki powinien ją rozważyć w obliczu:

  • odczuwania przez firmę skutków globalnego kryzysu finansowego,
  • rosnącej konkurencji międzynarodowej,
  • znaczących zmian w prawodawstwie gospodarczym lub systemie podatkowym,
  • stwierdzonych wad w zakresie systemu planowania oraz kontroli,
  • pozbawienia właścicieli bezpośredniej kontroli nad działalnością firmy.

Działania o charakterze restrukturyzacyjnym mają na celu zapobiec wystąpieniu kryzysowej sytuacji w spółce. Celowe przekształcenie infrastruktury, dotychczasowego sposobu zarządzania bądź struktury zatrudnienia ma przede wszystkim unowocześnić lub usprawnić działalność. Umożliwia ona ponadto wprowadzenie firmy na drogę rozwoju i przystosowanie do zmian zachodzących w otoczeniu. Warto pamiętać, że do uzyskania optymalnych efektów modernizacji może być konieczne profesjonalne wsparcie w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Pomoc taka może uchronić firmę przed ryzykiem upadłości i likwidacji.

Co obejmuje restrukturyzacja spółek?

Restrukturyzację spółki można rozpatrywać w aspekcie:

  • podmiotowym – dotyczy zmian w ze finansów, prawa i ekonomii,
  • przedmiotowym – dotyczy zmian w obszarze techniki, technologii, zatrudnienia, produktu.

Warto pamiętać, że postępowaniem o takim charakterze mogą zostać objęte spółki kapitałowe, osobowe i cywilne.

Jak wskazują specjaliści Kancelarii Doradcy Podatkowego Tomasza Kamińskiego, zakres zmian, decyzji i działań wynika z problemów, z jakimi przyszło zmierzyć się firmie. Restrukturyzacja może zatem dotyczyć naprawy skutków kryzysu, poprawy sytuacji finansowej czy likwidacji zbędnego majątku.

Może ona dotyczyć długoterminowego rozwoju podmiotu, być nastawiona na innowacyjność. Podejmowane czynności mogą obejmować politykę finansową spółki, jej bieżącą działalność we wszystkich lub tylko wybranych działach. W wielu przypadkach jest skupiona na rozwoju podmiotu, zastosowaniu innowacji bądź wzmocnieniu pozycji rynkowej.