doradztwo inwestycyjne Przedsiębiorca
16 sierpnia 2016

Charakterystyka doradztwa inwestycyjnego

Podjęcie decyzji o wzniesieniu dowolnego budynku i zaplanowanie przebiegu inwestycji zawsze jest zadaniem bardzo wymagającym, jednak ze szczególną ostrożnością należy postępować w przypadku budynków o zastosowaniach przemysłowych i publicznych.

Sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie budowy przestrzeni spełniającej wymogi późniejszego użytkowania wymaga doskonałej znajomości skomplikowanych przepisów prawnych i nie tylko – mówi ekspert z firmy LARGO HALE. Architektura nowo powstałej budowli musi spełniać kryteria konieczne do prowadzenia planowanej działalności, a także liczne przepisy Prawa budowlanego.

Opłacalność inwestycji

Kluczowym zagadnieniem dla każdej inwestycji jest jej opłacalność, czyli osiągnięcie dodatniego wyniku wskaźnika ROI. Planując wzniesienie nieruchomości na potrzeby działalności, chcemy uniknąć generowania dodatkowych kosztów, a także mieć pewność, że dany budynek będzie w pełni spełniał nasze oczekiwania względem funkcjonalności, co umożliwi realizację głównych celów przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że już na etapie projektu warto uwzględnić wszelkie planowane i przewidywane, a także możliwe w przyszłości zastosowania, w celu ograniczenia ryzyka konieczności późniejszej adaptacji przestrzeni i ponoszenia związanych z tym kosztów. Dobór rozwiązań najlepszych pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym dla danego wykorzystania budynku to pierwszy obszar doradztwa inwestycyjnego.

Inne elementy doradztwa inwestycyjnego

Korzystając z oferty doradztwa inwestycyjnego w obszarze nieruchomości, możemy liczyć nie tylko na przygotowanie optymalnego projektu budynku od koncepcji po wizualizację, ale też przygotowanie szczegółowego kosztorysu planowanych prac.

Najwygodniejszą, a zarazem najbezpieczniejszą metodą przeprowadzenia inwestycji budowlanej jest współpraca z firmą, która przeprowadzi nas przez wszystkie etapy, łącznie z wykonawstwem. Powierzenie całości prac jednemu przedsiębiorstwu pozwala uniknąć rozmaitych nieporozumień, które są codziennością na budowach realizowanych przez wykonawców niebędących autorami projektu.