Gaśnica proszkowa Przedsiębiorca
20 grudnia 2020

Charakterystyka gaśnic proszkowych

Spośród sprzętu przeciwpożarowego najbardziej powszechne są różnego rodzaju gaśnice. Na rynku dostępne są między innymi gaśnice wodne, śniegowe czy pianowe. Szczególnie popularne są gaśnice proszkowe, oznaczane symbolem GP. Ulokowanie ich w wyznaczonym miejscu jest obowiązkiem wielu osób, przede wszystkim właścicieli budynków mieszkalnych. Warto wiedzieć, co cechuje gaśnice proszkowe i na czym polega ich działanie.

Jak działają gaśnice proszkowe?

Działanie gaśnicy proszkowej jest bardzo proste. Zbudowana jest ona z cylindra, zaworu i dźwigni, dzięki którym tworzone jest ciśnienie i wypuszczany jest proszek gaśniczy – podpowiada ekspert z Hurtowni sprzętu BHP i PPOŻ „STRAŻAK”.

W tego typu sprzęcie środek gaśniczy jest wyrzucany z butli dzięki sprężonemu gazowi, a dokładniej dzięki dwutlenkowi węgla lub azotowi. W składzie proszku najczęściej znajdują się fosforany sodu lub węglany. Ma on właściwości gaszące ogień przez wzgląd na wytwarzanie zjawiska antykatalizy. Proszek ten skutecznie przerywa reakcję spalania. Podczas korzystania z gaśnicy typu ABC dochodzi do odcięcia dopływu tlenu poprzez topnienie się i pienienie się proszku. Działanie tego sprzętu polega też na tłumieniu ognia, co jest możliwe dzięki niepalnemu gazowi.

Kiedy sprawdzają się gaśnice proszkowe?

Gaśnice proszkowe służą do gaszeniu pożarów wywołanych rozmaitymi przyczynami. Oznaczenia literowe, które są na nich umieszczane, wskazują na to, w jakich dokładnie zdarzeniach są one przydatne. Gaśnice przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy A, B i C lub B i C. W każdym typie tego sprzętu wykorzystywany jest inny środek gaszący. Ich przeznaczenie jest następujące:

  • gaśnice typu A: gaszenie ciał stałych (np. drewna czy papieru),
  • gaśnice typu B: gaszenie ciał stałych i ciekłych mogących się topić (także gaszenie benzyny, smoły czy tworzyw sztucznych),
  • gaśnice typu C: gaszenie gazów (np. metanu).

Nabycie gaśnicy proszkowej jest obowiązkiem wielu osób. Między innymi powinny się one znajdować w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Co istotne, z wykorzystaniem gaśnic proszkowych możliwe jest ugaszenie palących się urządzeń elektrycznych pod stałym napięciem, nieprzekraczającym 1kV.

Także wszyscy właściciele samochodów powinni się zaopatrzyć w tego typu sprzęt przeciwpożarowy. Poza apteczką pierwszej pomocy kierowcy muszą zadbać o to, by w ich pojeździe znalazła się gaśnica proszkowa. Spowodowane jest to wycofaniem gaśnic halonowych i gaśnic tetrowych jako obowiązkowego wyposażenia samochodowego. Pary czterochlorku węgla szkodliwie działają na drogi oddechowe człowieka, poza tym udowodniono, że halon ma wysoce negatywne oddziaływanie na warstwę ozonową.