Społeczna odpowiedzialność biznesu – przedsiębiorstwo CSR Przedsiębiorca
15 sierpnia 2018

Charakterystyka przedsiębiorstwa CSR

Skrót CSR pochodzi od angielskiego terminu corporate social responsibility, co w języku polskim określa się mianem społecznej odpowiedzialności biznesu lub społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. CSR jest koncepcją, zgodnie z którą przedsiębiorstwa komercyjne, budując swoje strategie biznesowe, mają na uwadze interes społeczny oraz ochronę środowiska.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu nakłada na przedsiębiorców odpowiedzialność znacznie szerszą, niż przyjęło się to dotychczas w systemie kapitalistycznym. Działalność przedsiębiorstwa CSR powinna nie tylko spełniać obowiązujące wymogi formalne i prawne, ale także obejmować własne inicjatywy, jak np. zwiększanie inwestycji w zasoby ludzkie czy innowacyjność.

Zgodnie z ideą koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wydatki ponoszone na zwiększenie efektywności działalności gospodarczej, ochronę środowiska, relacje z interesariuszami czy innowacyjność, nie powinny być traktowane jak koszty, ale jak inwestycje.

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne, czyli jakie?

Przedsiębiorcy, którzy doceniają koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, chcą pielęgnować ją i wdrażać we własnych organizacjach, powinni uwzględniać założenia CSR podczas projektowania swoich programów strategicznych. Wdrożenie standardów CSR w obszar strategii przedsiębiorstwa niesie ze sobą wielorakie korzyści.

Po pierwsze, zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa. Po drugie, ułatwia określanie ryzyk związanych z czynnikami społecznymi, ekologicznymi itd. Po trzecie, pozwala nawiązać skuteczny dialog z interesariuszami i optymalizować możliwości współpracy długoterminowej z innymi podmiotami zaangażowanymi w ideę CSR.

Przedsiębiorstwa, które podobnie jak PG Systems, dostrzegają i uznają znaczenie odpowiedzialności społecznej biznesu, mają do dyspozycji rozmaite narzędzia i standardy, ułatwiające zarządzanie firmą w stylu CSR. Do najważniejszych z nich zaliczamy AA 1000 oraz SA 8000.

Norma AA 1000 została opracowana w 1999 przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez tę normę, przedsiębiorstwa powinny odpowiadać nie tylko za własne działania, ale także wszystkie inne, na które mogą mieć wpływ – w ramach swojego rynku.

Standard SA 800 przygotowała rok wcześniej Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Normy określone w dokumencie sformułowano w oparciu o standardy obejmujące prawa człowieka i prawa pracownicze, odnosi się on zatem głównie do kwestii warunków pracy, ale także relacji na linii przedsiębiorstwo-konsument i przedsiębiorstwo-inwestor.

Respektowanie zasad CSR jest dla firm nie tylko sposobem dbania o świat, w którym funkcjonuje, ale także dobrą taktyką, zwiększającą prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego. Współcześni konsumenci doskonale zdają sobie sprawę z możliwości i zagrożeń, związanych z działalnością dużych przedsiębiorstw, dlatego bardzo często podczas wyborów zakupowych biorą pod uwagę strategie, jakimi posługują się poszczególne firmy.