Uszczelki do kołnierzy Przedsiębiorca
1 marca 2021

Charakterystyka uszczelek do kołnierzy

Najważniejszą funkcją, jaką musi spełniać uszczelka do kołnierza, jest zapewnienie pełnej szczelności połączenia. Jednak nie jest to jedyne zadanie. W dzisiejszym przemyśle bada się i określa wymogi dotyczące pełzania oraz relaksacji takiej uszczelki, jak również jej odporności na ściskanie. Dlatego w niniejszym artykule postanowiliśmy bliżej się przyjrzeć charakterystyce uszczelnień przemysłowych do połączeń kołnierzowych.

Normy

Analizując zagadnienie dostępnych na rynku uszczelnień kołnierzowych, w pierwszej kolejności trafia się na międzynarodowe normy, w których szczegółowo opisane są właściwości fizyczne, jakie musi dana uszczelka spełniać.

Postanowiliśmy odbyć rozmowę z ekspertem z Hurtowni Lubawka na temat tego, jakie normy są najbardziej popularne na rynku? Powiedział nam, że w Polsce wykorzystuje się dwa rodzaje norm – standard europejski opisany w normie EN oraz standard amerykański opisany poprzez normę ASME. Obecnie te normy uznaje się za komplementarne i podczas projektowania instalacji ciśnieniowej projektant ma obowiązek podać wytyczne według jednej z nich. Właściwa szczelność połączenia jest niezwykle istotna dla prawidłowości procesu technologiczne, ale również w sposób bezpośredni przekłada się ona na bezpieczeństwo osób pracujących w obrębie działania instalacji.

Specjalistyczne centra badawcze odpowiedzialne są za testowanie uszczelek pod kątem zapewnianego poziomu szczelności, pełzania jak również relaksacji. Nie bez znaczenia jest również określenie wielkości dopuszczalnych naprężeń – dzięki tej informacji monter wie, jaki wektor siły może zastosować. Jeżeli wartość graniczna zostanie przekroczona, to możemy się spodziewać, że uszczelka ulegnie uszkodzeniu, co będzie zagrażać bezpieczeństwu całego procesu. Warto pamiętać, że na skutek deformacji uszczelnienia może dochodzić do wniknięcia części uszczelki w obszar przepływu medium, a to z kolei jest niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem. Taka uszczelka grozi rozwarstwieniem i zanieczyszczeniem całej instalacji. Koszty usunięcia pomyłki montera mogą być bardzo wysokie.

Ponadto podczas doboru uszczelki winniśmy zwrócić uwagę na odporność chemiczną, temperaturową i ciśnieniową. Producenci bardzo wyraźnie określają rodzaje medium, z jakimi dana uszczelka może pracować. Również warto wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku niektórych procesów konieczna jest dostarczenie certyfikacji ogniotrwałości uszczelnienia. Osoby trudniące tworzeniem dokumentacji technicznej muszę przewidzieć szereg czynników i sytuacji, w których przyjdzie pracować materiałowi uszczelniającemu.