dzialalnosc gospodarcza Przedsiębiorca
4 kwietnia 2016

Chcę przejść na działalność gospodarczą

Coraz częściej decydujemy się na zmianę warunków umowy o pracę. Rezygnujemy z etatu i przechodzimy na działalność gospodarczą albo planujemy założenie własnej firmy. Jak się okazuje, nie jest to wielką trudnością, musimy natomiast uporać się z wieloma formalnościami. Aby załatwić należycie sprawy urzędowe, warto skorzystać z poradnika, dzięki któremu z łatwością przejdziemy wszystkie etapy.

Prowadzenie działalności gospodarczej obliguje do samodzielnego regulowania kwestii prawnych i finansowych. Tak więc do naszych obowiązków będą należały takie czynności jak księgowość czy odprowadzanie składek. Wydaje się, że założenie działalności jest bardzo trudne i niemożliwe, tymczasem możemy bardzo sprawnie przebrnąć przez wszystkie formalności. Sprawdź, jak to zrobić!

Urząd Miasta i wpis do ewidencji

Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to złożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W tym celu udajemy się do Urzędu Miasta. Aby to uczynić, potrzebne jest zgromadzenie podstawowych danych:

  • imię i nazwisko założyciela firmy oraz nazwę firmy
  • PESEL
  • adres zamieszkania oraz adres siedziby firmy
  • rodzaj działalności na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności

Nie zapomnijmy zabrać ze sobą dowodu osobistego. Za tę formalność zapłacimy 100 zł. Po złożeniu wniosku Urząd Miasta ma 14 dni na dokonanie wpisu.

Urząd Statystyczny i REGON

W ciągu tych 14 dni musimy udać się do Urzędu Statystycznego, aby dokonać wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej w celu uzyskania numeru REGON. W tym celu wypełniamy wniosek RG-1, w którym, zgodnie z informacjami podanymi wcześniej we wpisie do ewidencji, określamy rodzaj naszej działalności gospodarczej. Wydanie wniosku jest bezpłatne i może potrwać do 14 dni. Powinniśmy mieć ze sobą dowód osobisty oraz kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Urząd Skarbowy, NIP i podatki

Po wypełnieniu powyższych kroków czas na rejestrację NIP. Aby to zrobić, odwiedzamy Urząd Skarbowy. Potrzebny będzie formularz NIP-1. Oprócz tego w Urzędzie Skarbowym musimy wybrać formę opodatkowania.

ZUS i składki na ubezpieczenie

Na samym końcu ustalamy składki na ubezpieczenie społeczne. W ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej odwiedzamy ZUS, gdzie składamy następujące formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA i ZUS ZZA. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek pokrywać składki ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, zdrowotnego czy wypadkowego.

W innym artykule dowiesz się, jak usprawnić proces zakładania firmy i wypełnić formalności bez wychodzenia z domu za pomocą CEIDG i ePUAP.