Przedsiębiorca
3 grudnia 2018

Co to jest system HACCP?

Żywność to kategoria produktów, których wytwarzaniu, przechowywaniu i dystrybucji powinno towarzyszyć zachowanie szczególnie dużej troski o bezpieczeństwo. Wynika to z faktu, że żywność z jednej strony jest niezwykle ważna dla codziennego funkcjonowania człowieka, a z drugiej jest również bardzo podatna na wszelkiego rodzaj uszkodzenia. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa żywności, opracowano system HACCP. Czym on jest?

HACCP – co to takiego?

Skrót HACCP pochodzi od terminu Hazardous Analysis and Critical Point System – na język polski tłumaczony on jest jako System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. –

Jego istota polega na bardzo szczegółowych badaniu wszystkich etapów obrotu produktami żywnościowymi w danym zakładzie – wyjaśnia przedstawiciel firmy Exim PharmaNa podstawie zebranych w toku badania informacji można zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla jakości żywności, oszacować szanse ich wystąpienia oraz opracować plan ich zminimalizowania bądź całkowitego wyeliminowania.

Historia HACCP

HACCP został opracowany na przełomie lat 60-tych i 70-tych przez NASA. W 1975 roku zyskał aprobatę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 1993 został zaakceptowany z kolei przez Komisję Kodeksu Żywnościowego. W tym samym roku Unia Europejska podjęła decyzję o wdrożeniu tej procedury do każdego państwa członkowskiego. Zgodnie z obecnymi przepisami każdy podmiot gospodarczy – niezależnie od swej wielkości – który zajmuje się produkcją i/lub dystrybucją artykułów żywnościowych, musi wdrożyć do swojej struktury system HACCP.

Jak wdrażany jest HACCP?

Stworzenie w obrębie zakładu systemu HACCP składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest zdefiniowanie zakresu systemu, następnie:

 • Utworzenie zespołu HACCP
 • Stworzenie dokładnego opisu produktu żywnościowego wraz z jego wykorzystaniem
 • Stworzenie opisu procesu produkcji
 • Zweryfikowanie opisu na linii technologicznej
 • Spisanie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i środków kontroli
 • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
 • Oszacowanie na każdym KPK pożądanych parametrów docelowych i marginesu tolerancji.
 • Stworzenie systemu monitorującego do wszystkich KPK
 • Opracowanie działań mających na celu korekcję zagrożeń
 • Stworzenie procedury weryfikacji
 • Stworzenie systemu dokumentacji produkcji i dystrybucji

Dlaczego posiadanie systemu HACCP jest tak istotne?

Wdrożenie HACCP w strukturę produkcji i dystrybucji jest ważnie nie tylko ze względów prawnych – brak kontroli produkcji i dystrybucji pociąga za sobą poważne konsekwencje – ale również niesie wiele korzyści dla samej firmy. Dzięki niemu możliwe jest wyeliminowanie wad produktu, poprawienie jego jakości, zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz poprawa wydajności samego procesu wytwarzania żywności.