transport-zywnosci-mrozonej Przedsiębiorca
13 kwietnia 2018

Co warto wiedzieć o przewozie żywności mrożonej?

Transport żywności mrożonej musi gwarantować dowiezienie produktów świeżych i spełniających wszelkie normy. Dlatego niezależnie od odległości i czasu przejazdu, przewoźnik powinien zadbać o panujące w pojeździe warunki, a także tak dobrać jego rodzaj, by środowisko mikrobiologiczne było stabilne oraz żywność była chroniona przed wszelkimi zanieczyszczeniami. Co należy wiedzieć o przewozie żywności mrożonej?

Transport żywności mrożonej – regulacje i przepisy

Żywność mrożona musi być transportowana tylko i wyłącznie w takich pojazdach, które gwarantują nienaruszalność produktów podczas przewozu. Szczegółowa klasyfikacja znajduje się w tzw. Umowie ATP, czyli Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do przewozów. W świetle tej umowy żywność mrożona może być transportowana z użyciem tzw. izoterm (izotermiczne środki transportu), pojazdów z urządzeniami grzewczymi, lodowni (źródłem chłodu mogą być płyty eutektyczne, lód naturalny lub suchy) bądź popularnych chłodni. Należy pamiętać, że każdy z powyższych pojazdów musi posiadać specjalne oznaczenie – 3 granatowe litery na białym tle.

Temperatura podczas przewozu żywności mrożonej

Transportując żywność mrożoną należy również pamiętać o konieczności zapewnienia odpowiedniej temperatury. W czasie załadunku, przewozu i wyładunku najwyższa temperatura określana jest na opakowaniu każdego artykułu. W niektórych przypadkach, dla poszczególnych produktów należy kierować się zasadą wzrostu o maksymalnie 3°C od temperatur takich jak: dla zamrożonych ryb -18°C, dla zamrożonego masła i tłuszczów -14°C, dla zamrożonego mięsa -10°C.

Ponadto, w wielu krajach UE wymagane jest także wyposażenie pojazdów w specjalistyczne urządzenia umożliwiające kontrolę temperatury – podkreśla specjalista z firmy TRANSMASTER z Wałbrzycha.

Tym sposobem można nie tylko monitorować, ale również rejestrować temperaturę transportowanej żywności mrożonej oraz dzięki temu w pełni dbać o bezpieczeństwo i świeżość produktów. Warto podkreślić, że oprócz tych metod na temperaturę wpływa również właściwe opakowanie produktów, które z reguły zostaje dostarczone przez przewoźnika. Dlatego też wybierając firmę zajmującą się transportem żywności mrożonej, należy zwrócić uwagę nie tylko na jakość pojazdów, ale również sposób, w jaki przewoźnik dba o warunki transportu. Nieodpowiednia temperatura przewozu produktów może w krótkim czasie rozpocząć procesy gnilne żywności.