Przedsiębiorca
27 marca 2019

Czujniki pyłu zawieszonego w powietrzu w PM2,5

Tak zwane pyły zawieszone, które powstają między innymi w procesie spalania, w instalacjach grzewczych oraz technologicznych, w dużej mierze tworzą, głównie w większych miastach niepożądane zjawisko, nazwane smogiem. To ono wpływa zaś między innymi na zdrowie ludzi, wielokrotnie wywołując poważne schorzenia dróg oddechowych. Jeśli chodzi zaś o zanieczyszczenia powietrza w miastach, wiele z polskich miejscowości, znajduje się na niechlubnej liście Unii Europejskiej.

Pył PM2,5 – czym jest?

Za pył PM2,5 uważa się cząsteczki, których średnice są mniejsza, niż 2,5 mikrometra. To właśnie ten rodzaj zanieczyszczeń w formie gazowej, a także stałej, jest największym zagrożeniem dla człowieka. Pył PM2,5 przenika bowiem do górnych oraz dolnych dróg oddechowych, a także w dużej mierze może przedostać się także do krwi. To dlatego dzisiaj restrykcyjne normy krajowe i europejskie wskazują, iż dopuszczalne jego stężenia średniodobowe może wynieść 25 µg/m3.

Pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza

Pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza muszą wykonywać stale różne ośrodki przemysłowe. Wykorzystują one do tego analizatory, nowoczesne pyłomierze, a także spektrofometry, czy chromotografy. Tego typu urządzenia pozwalają zaś na uzyskiwanie wyników stężenia pyłów PM1,0, PM2,5 czy PM10. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala przedsiębiorstwom, wdrażać nowoczesne techniki obniżania emisji zanieczyszczeń, stosowanie nowoczesnych instalacji, specjalnych filtrów kominowych, czy też zmusza do wykorzystywania innych bezpieczniejszych  technologii produkcji. Według norm m.in.: PN-Z-04030-7:1994, PN-ISO 10396:2001, PN-EN 13649:2005, ważne jest wykonywanie w różnych firmach pomiarów strumienia objętości gazów odlotowych, pomiarów stężenia pyłu w gazach odlotowych, czy pobieranie i oznaczenia próbek gazów odlotowych.

Przydatna technologia: czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Przydatną technologią w różnych ośrodkach przemysłowych i w warunkach domowych, mogą być czujniki pyłu zawieszonego PM2,5 oferowane przez LAB-EL Elektronika laboratoryjna. Kieszonkowy miernik pyłu zawieszonego DM106A wyposażony jest między innymi w laserowy czujnik smogu. Dodatkowo urządzenia wykonuje pomiary temperatury oraz wilgotności, a także TVOC i HCHO (mierzy wartości stężenia lotnych związków organicznych oraz aldehydu mrówkowego). Nowoczesny interfejs, kompaktowa konstrukcja, a także zasilanie akumulatorowe, pozwalają zaś wykorzystywać ten sprzęt do doraźnych analiz środowiska. Do stałego monitoringu zapylenia można wykorzystać miernik LB-930, który dzięki posiadanym różnym interfejsom, może być dołączony do większego systemu pomiarowego, np. stacji meteorologicznej dokonującej ciągłego monitoringu atmosfery, jak np. Stacja Meteo Warszawa http://www.meteo.waw.pl/ lub Stacja meteo Karpacz http://pogoda-karpacz.pl/.