Szambo betonowe Przedsiębiorca
16 lipca 2021

Czy budowa szamba wymaga zgłoszenia?

Budowa szamba wymaga zgłoszenia

Wybudowanie na działce szamba możliwe jest pod dwoma warunkami:

  • nie ma możliwości przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej, 
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia jego budowę. 

Spełnienie ich nie daje jednak od razu zielonego światła do rozpoczęcia prac związanych z budową szamba betonowego. Niezbędnego do tego jest bowiem także zgłoszenie ich we właściwym dla miejsca inwestycji starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. 

Jak zgłosić budowę szamba?

Przy zgłoszeniu budowy szamba betonowego należy przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek, który najczęściej udostępniany przez przyjmujące go urzędy. Należy w nim zawrzeć takie informacje dotyczące: 

  • rodzaju planowanych robót budowlanych (wraz z określeniem w tym przypadku pojemności szamba),
  • materiałów, z jakich ma być wykonane szambo,
  • sposobu przeprowadzania prac budowlanych,
  • terminu rozpoczęcia inwestycji. 

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć rysunek z usytuowaniem szamba na działce wraz ze wskazanymi na nim jej granicami oraz budynkami. Rysunek przekroju szamba, a także oświadczenie o prawie do wykonywania prac budowlanych na wskazanym terenie. 

Na rozpatrzenie złożonego kompletu dokumentów urzędy mają obecnie 21 dni. Jeśli w tym czasie nie wystosują one sprzeciwu w postaci decyzji, można przystąpić do budowy szamba. Przy czym powinna być ona przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dlatego też najlepiej w tym przypadku skorzystać z usług doświadczonych firm takich jak np. producent szamb betonowych Pablox oferujący także ich montaż. 

Kiedy potrzebne będzie pozwolenie na budowę szamba?

Nie każde szambo betonowe może być jednak wybudowane bez pozwolenia na budowę. W przypadku zbiorników bezodpływowych o pojemności powyżej 10m3 niezbędne jest bowiem uzyskanie pozwolenia na budowę. Wymaga ono więc wykonania projektu budowlanego przez uprawnione do tego osoby i wiąże się z wyższymi kosztami. 

Niezależnie jednak od tego, czy szambo betonowe będzie budowane na działce na podstawie zgłoszenia, czy też pozwolenia na budowę, za każdym razem należy pamiętać, że na rozpoczęcie zgłoszonych prac budowlanych mamy maksymalnie 3 lata od wydania pozytywnej decyzji.