Fotowoltaika w rolnictwie Przedsiębiorca
2 października 2021

Czy fotowoltaika to przyszłość rolnictwa?

Na tak postawione pytanie, odpowiedź w kilku zdaniach do łatwych nie należy. Jedno jest pewne. Fotowoltaika stwarza ogromne możliwości nie tylko w kwestii oszczędności energii, ale również w możliwości rozwoju działalności gospodarczej na terenach rolniczych. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jak instalacje fotowoltaiczne mogą odmienić oblicze polskiej wsi.

Czym jest fotowoltaika i jakie przynosi zyski ekonomiczne i ekologiczne?

Fotowoltaika jest odpowiedzią na potrzebę pozyskiwania taniej i bezpiecznej dla środowiska energii elektrycznej. W obliczu kurczących się zasobów naturalnych i konsekwencji wynikających z wykorzystywania tradycyjnych źródeł energetycznych energia słoneczna wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Fotowoltaika, zaliczana do odnawialnych źródeł energii, polega na konwersji energetycznej promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Instalacje zbudowane są z paneli fotowoltaicznych, falownika i licznika dwukierunkowego.  Panele montuje się na dachach budynków lub specjalnych konstrukcjach, w miejscach najbardziej wyeksponowanych na promieniowanie słoneczne. Więcej szczegółów można poznać kontaktując się z ekspertami dostawcy fotowoltaiki piTERN z Poznania.

Oszczędności energii w gospodarstwach wiejskich

Fotowoltaika pozwala na duże oszczędności energii elektrycznej. Nawet w naszym klimacie, przy właściwie dopasowanej do zapotrzebowania na energię mocy instalacji oraz przy stosowaniu dodatkowych źródeł energii odnawialnej, takich choćby jak pompy ciepła, możliwa jest nawet całkowita redukcja kosztów energii elektrycznej. Stwarza to duże możliwości w oszczędzaniu energii w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich oraz przy produkcji rolniczej. Budowa ekologicznych domów poprzez montaż fotowoltaiki jest doskonałą metodą na minimalizowanie wydatków na energię elektryczną, a jednocześnie skutecznym sposobem na ochronę środowiska.

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Rozwój farm fotowoltaicznych związany jest z pozyskiwaniem gruntów pod ich budowę. Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę, zwłaszcza takich, na których uprawa produktów rolnych jest mniej opłacalna, stwarza duże możliwości zysku dla rolników. Działki takie spełniać muszą pewne wymagania:

  • powierzchnia ponad 1 ha,
  • niezacieniona,
  • klasa gruntu IV lub niższa,
  • bez MPZP lub uwzględniająca instalacje OZE powyżej 100 kWp,
  • szerokość min. 50 m,
  • z dostępem do drogi publicznej oraz siecią średniego napięcia lub GPZ.