Przedsiębiorca z pieczątką Przedsiębiorca
5 czerwca 2021

Czy każdy przedsiębiorca musi posiadać własną pieczątkę?

Prowadzenie własnej firmy to duże wyzwanie, które wiąże się z wieloma obowiązkami przedsiębiorcy. Wśród właścicieli firm panuje przekonanie, że jednym z warunków prowadzenia działalności jest posiadanie pieczątki. Niektórzy kontrahenci wymagają jej przy podpisie. Czy wyrobienie pieczątki jest regulowane przepisami prawa? Czy każdy przedsiębiorca musi ją mieć? 

Czy pieczątka firmowa to obowiązkowe wyposażenie przedsiębiorcy? 

Obowiązujące obecnie przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku posiadania własnej pieczęci. Właściciel firmy może zatem zdecydować czy chce się nią posługiwać, czy też nie. Niestety, często zdarza się tak, że kontrahenci czy instytucje wymagają jej przy podpisie przedsiębiorcy na dokumentach. Dlatego też właściciele firm sądzą, że wyrobienie pieczątki to jeden z obowiązków podczas zakładania własnej działalności. Zdarza się też tak, że procedury urzędu skarbowego i banków wręcz wymagają posługiwania się pieczęcią. Jeśli przedsiębiorca nie chce się nią posługiwać, ponieważ nie czuje takiej potrzeby, może powołać się na przepisy prawa. Zazwyczaj instytucje w takim przypadku dopuszczają używanie samego podpisu. 

W niektórych dokumentach jest z góry ustalone, że właściciel firmy tuż przy podpisie powinien odbić pieczęć. Jeśli jednak zrezygnował z posługiwania się nią, może wpisać w rubrykę obok podpisu „Nie posiadam pieczątki”. Niektóre banki wymagania co do pieczęci firmowej określają w wewnętrznych regulaminach. Dlatego nie zawsze może udać się przedsiębiorcy załatwić wszystkie formalności bez niej. 

Jakie dane powinna zawierać pieczęć firmowa?

Dostępne wzory pieczątek firmowych są różne. Żadne przepisy prawne obowiązujące w Polsce nie określają, jak ma ona wyglądać ani nawet czy przedsiębiorca powinien ją posiadać. Dlatego też właściciele firm podczas wyboru mają pełną dowolność. Różne rodzaje pieczątek oferuje producent Łagan

Podstawowe dane, jakie powinna zawierać pieczątka to:

  • nazwa firmy ze wskazaniem jej formy prawnej, 
  • siedziba i dokładny adres, 
  • numer identyfikacji podatkowej NIP. 

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zawarcie dodatkowych informacji w pieczęci. Zazwyczaj można spotkać się także z danymi, takimi jak:

  • logo firmy, 
  • adres strony www, 
  • e-mail, 
  • adres filii, 
  • numer rachunku bankowego, 
  • numer REGON. 

Wzór pieczęci może różnić się, między innymi pod względem formy prawnej działalności. Firmy jednoosobowe zawierają zwykle nazwę, adres oraz NIP. Spółki komandytowe i z ograniczoną odpowiedzialnością muszą uzupełnić dane o oznaczenie formy prawnej, sądu rejestrowanego oraz numeru KRS.