Szkolenie na wózek widłowy Przedsiębiorca
3 sierpnia 2021

Czy kierowanie wózkiem widłowym wymaga specjalnych uprawnień?

Operator wózka widłowego to zawód cieszący się dużym zainteresowaniem w Polsce i za granicą. Stanowisk pracy dla operatorów jest dużo i wiele wskazuje na to, że w kolejnych latach będzie ich jeszcze przybywać. Czy każda osoba może zostać operatorem wózka widłowego? Czy do prowadzenia tego pojazdu potrzebne są jakieś uprawnienia? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Kto może być operatorem wózka widłowego?

Aby zostać operatorem wózka widłowego, nie trzeba kończyć specjalnej szkoły ani kierunku studiów. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszczone są osoby, które ukończyły 18. rok życia oraz posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi pojazdów tego typu. Wynika to bezpośrednio z art. 4. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w firmie IPZ, która zajmuje się sprzedażą sztaplarek: Prowadzenie wózków widłowych innych niż jezdniowe podnośnikowe możliwe jest w przypadku posiadania zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu odpowiadającemu rodzajowi wózka, który chce się prowadzić. Program kursu musi być opracowany lub zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Innym wymogiem koniecznym do spełnienia dla osoby ubiegającej się o pracę jako operator wózka widłowego jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku. Przyszły kierowca wózka widłowego musi charakteryzować się pełną sprawnością psychoruchową, bardzo dobrym słuchem oraz doskonałym wzrokiem.

Jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego?

Każda osoba zainteresowana pracą jako operator nowych i używanych wózków widłowych musi zdobyć uprawnienia kategorii II WJO (wózków jezdniowych podnośnikowych). Aby to zrobić, należy udać się na specjalne szkolenie organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego lub firmę prywatną posiadającą zezwolenie na organizację kursu wydawane przez UDT. Osoby biorące udział w szkoleniu nabywają wiedzę nie tylko na temat budowy i obsługi wózków widłowych, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na stanowisku operatora oraz ryzyka, z jakim wiążę się obsługa sprzętu ciężkiego.

Wiedza zdobyta w czasie szkolenia jest niezbędna do ukończenia egzaminu na operatora wózka widłowego, którym kończy się każdy kurs. Na egzaminie sprawdzana jest zarówno wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne kandydata. Pozytywny wynik egzaminu pozwala zdobyć uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym na czas nieokreślony. Oznacza to, że osoba taka może podjąć pracę jako operator wózka w dowolnym miejscu i czasie. Każda osoba podejmująca pracę na stanowisku operatora wózka ma obowiązek zapoznania się z instrukcją obsługi danego modelu pojazdu. Musi również przejść wewnętrzne szkolenie BHP organizowane na terenie danego zakładu oraz poznać specyfikację pracy i system działania przedsiębiorstwa, w którym będzie pracować.