spółki portfelowe Przedsiębiorca
30 września 2021

Czym charakteryzują się spółki portfelowe?

Spółki portfelowe są ściśle związane z finansowaniem w ramach funduszu Venture Capital. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju, zarówno młodych, jak i wieloletnich firm, które chcą wprowadzić innowacyjne produkty lub usługi na rynek. W związku z tym przedsiębiorstwa, które uzyskują środki finansowe od VC, nazywane są mianem spółek portfelowych. Co charakteryzuje spółki portfelowe i na czym polega ich finansowanie? Wyjaśniamy.

Spółki portfelowe – charakterystyka

Głównym celem funduszu Venture Capital jest wsparcie przedsiębiorstw, które nie mają potrzebnego kapitału na rozwój działalności gospodarczej. Stanowi to również dobrą alternatywę dla innych form pozyskania funduszy, m.in. kredytu. Poza tym inwestowanie w VC daje możliwość pomnożenia swojego majątku przez inwestorów. VC przekazując pieniądze danemu przedsiębiorstwu, nabywa jego akcje, natomiast firma staje się spółką w portfelu inwestycyjnym Venture Capital.

W ramach VC spółki portfelowe uzyskują środki pieniężne na rozwój i wprowadzenie nowoczesnego produktu i/lub usługi na rynek. Mogą one liczyć także na wsparcie w zakresie wiedzy branżowej od bardziej doświadczonych inwestorów. W przypadku otrzymania środków finansowych podpisywana jest umowa, w której zawarty jest okres finansowania spółki. Niemniej jednak tego typu inwestycje zazwyczaj stawiają na zyski w perspektywie długoterminowej.

Na czym polega finansowanie spółek portfelowych?

Wybór przedsiębiorstw, które będą przekształcone w spółki portfelowe, musi być poprzedzony szczegółową analizą rynku. Przede wszystkim Venture Capital dotyczy firm, które wyróżniają się na tle konkurencji potencjalną wysoką stopą wzrostu. Będą to zatem działalności zajmujące się innowacyjnymi technologiami, takimi jak e-commerce, sztuczna inteligencja czy odnawialne źródła energii, które chcą zaistnieć zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Aby startup stał się spółką portfelową Funduszu VC konieczne jest wcześniej wspomniane podpisanie umowy inwestycyjnej, w której zawiera się określony horyzont inwestycyjny. Oprócz tego dokument zobowiązuje właścicieli danej firmy do bieżącego raportowania jej działań i aktywności oraz sposobu wykorzystywania finansowania.

Z kolei firmy pracujące w zakresie VC, takie jak Millennials Venture Capital zajmują się gromadzeniem funduszy poprzez pozyskiwanie inwestorów, którymi mogą być nie tylko podmioty gospodarcze, ale również osoby indywidualne. Ze względu na to, że inwestując w VC, osoby uczestniczą w dużej masie kapitałowej, mają szansę na rzeczywisty zysk.