Charakterystyka energetyczna budynku Przedsiębiorca
5 marca 2021

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument urzędowy, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomaga on spełnić określone wymagania techniczno-budowlane związane z energooszczędnością. W dzisiejszym artykule skupimy się na szczegółowym omówieniu charakterystyki energetycznej budynku. Wyjaśnimy także, jakich budynków dotyczy obowiązek przygotowania takiego dokumentu.

Jaki jest zakres charakterystyki energetycznej budynku

W charakterystyce energetycznej zawarta jest szacowana ilość i koszt energii potrzebnej do ogrzania budynku. Jako bazę do kalkulacji przyjmuje się parametry instalacji grzewczej oraz zużycia ciepłej wody. Koszty zużycia energii oblicza się w oparciu o pomiar mocy i sprawności instalacji w budynku, izolacji oraz strat ciepła. Charakterystyka energetyczna pomaga zminimalizować straty ciepła i zoptymalizować poziom zużycia energii w obiekcie. Bazując na omawianym dokumencie, można obliczyć prognozę kosztów ogrzewania i poboru c.w.u.

Kiedy należy przygotować charakterystykę energetyczną budynku?

Według nowych przepisów budowlanych od 2021 roku żaden budynek mieszkalny nie będzie mógł przekraczać określonego ustawą zapotrzebowania na energię użytkową. W przypadku domów jednorodzinnych maksymalny wskaźnik EP wyniesie 70 kWh/m2/rok. W zamyśle dzięki wprowadzeniu powyższych przepisów domy mają stać się cieplejsze i dużo bardziej oszczędne.
Charakterystyka energetyczna jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę. Za jej wykonanie odpowiedzialny jest wykwalifikowany audytor. Dzięki prawidłowo wykonanej charakterystyce energetycznej możliwa jest budowa domu energooszczędnego lub pasywnego.

Kiedy nie trzeba przygotowywać charakterystyki energetycznej budynku?

Z obowiązku sporządzania charakterystyki energetycznej zwolnione są:

• Budynki mieszkalne, które nie są użytkowane przez okres dłuższy niż 4 miesiące w roku
• Gospodarstwa rolne charakteryzujące się maksymalnym wskaźnikiem EP=50 kWh/m2/rok
• Budynki wolnostojące, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2
• Miejsca kultu religijnego
• Obiekty przemysłowe i gospodarcze, które nie mają instalacji zużywających energię

Czy dla gotowych obiektów trzeba przygotować charakterystykę energetyczną?

W przypadku gotowych budynków nie ma obowiązku sporządzania charakterystyki energetycznej. Dla stojącego obiektu wykonuje się świadectwo charakterystyki energetycznej.

Dokument ten określa, ile energii potrzebują instalacje c.o., c.w.u., klimatyzacja, wentylacja oraz oświetlenie budynku, aby spełniał on wymogi prawa. – wyjaśnia pracownik firmy Ristel z Warszawy, która specjalizuje się w produkcji ekologicznych i energooszczędnych domów.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat.

Dokument taki przygotowuje się dla:

• Budynków będących przedmiotem transakcji w ramach umowy sprzedaży
• Lokali będących przedmiotem transakcji w ramach umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
• Budynków i lokali wynajmowanych
• Budynków o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 250 m2, które są zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, administrację publiczną lub służą do obsługi interesantów

Dokumentu nie trzeba sporządzać w przypadku obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych.

Charakterystyka energetyczna to dokument, który warunkuje rozpoczęcie budowy danego budynku. Jego przygotowanie ma na celu nie tylko spełnienie wymogów prawa, ale także zapewnienie właścicielom domu optymalnych warunków do życia oraz niskich kosztów eksploatacji.