odpady budowlane Przedsiębiorca
11 grudnia 2020

Czym jest karta przekazania odpadu?

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne, w tym również firmy produkcyjne, mają obowiązek ewidencjonowania odpadów. Umożliwia to karta przekazania odpadu (KPO), która stanowi potwierdzenie prawidłowego ich przekazania. Czym jest karta przekazania odpadu, kto jest zobowiązany do jej wypełnienia oraz w jaki sposób to zrobić? Przedstawiamy najważniejsze informacje!

Karta przekazania odpadu – ewidencja odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorców

Karta przekazania odpadu jest dokumentem, który umożliwia ewidencję odpadów. Każdy przedsiębiorca, który wytwarza odpady inne niż komunalne zobowiązany jest do przekazywania ich uprawnionemu odbiorcy, jednocześnie potwierdzając przekazanie odpadów za pomocą odpowiednich dokumentów. Przykład? Firmy budowlane lub remontowe podczas wykonywania prac wytwarzają odpady pod postacią gruzu ceglanego lub destruktu asfaltowego. Zobowiązane są wówczas do wypełnienia karty przekazania odpadu, na której znajdą się najważniejsze informacje: m.in. dane podmiotu oraz adres siedziby, sposoby gospodarowania odpadami, dane o ich pochodzeniu. Karta musi zostać wypełniona w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron: wytwórcy oraz odbiorcy. Jeśli odpady przekazywane są przez firmę transportową również ona musi otrzymać swój egzemplarz, na którym potwierdzi wykonanie usługi transportu odpadów.

Kto jest zobowiązany do ewidencjowania odpadów?

Nie tylko firmy budowlane i remontowe zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów – mówi specjalista z kopalni kruszywa TakovaObowiązek ten spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne. Tyczy się to na przykład gabinetów lekarskich, stomatologicznych lub weterynaryjnych, studiów tatuażu, warsztatów samochodowych, a często również dużych sklepów, hurtowni, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz oczywiście zakładów produkcyjnych (na przykład tartaków) – dodaje.

W niektórych przypadkach, ściśle określonych w Ustawie o odpadach, nie ma konieczności prowadzenia ewidencji. Dotyczy to na przykład masy roślinnej lub odchodów zwierzęcych (bez limitu), tkanin do wycierania lub odzieży ochronnej (możliwe jest wytworzenie do 100 kg rocznie), baterii i akumulatorów (do 5 kg) oraz odpadów betonowych, ceglanych, drewnianych i innych (do 5000 kg rocznie).

Nowy wzór karty opadów i zmiany w 2020

W 2019 roku zmienił się wzór karty – na co należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ aktualnie możliwe jest korzystanie wyłącznie z nowych wzorów. Nie ma już konieczności wpisywania numeru REGON oraz stawiania pieczęci firmowej. Warto również dodać, że w 2020 roku weszły w życie zmiany związane z ewidencjonowaniem odpadów. O ile wcześniej kartę przekazywało się w formie papierowej, wypełnianej indywidualnie przy przekazaniu odpadów, o tyle aktualnie należy dokonywać wpisów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) za pomocą indywidualnego konta. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych system automatycznie generuje wymaganą liczbę egzemplarzy. Zobowiązany do tego jest wytwórca odpadów – i w jego imieniu nie może tego zrobić ich odbiorca!

KPO elektroniczna nie musi być drukowana, jednak konieczne jest wygenerowanie potwierdzenia, umożliwiającego weryfikację danych zawartych w karcie ze stanem faktycznym. Za brak ewidencji odpadów może grozić wysoka grzywna – nawet do 10 tysięcy złotych.