Podpisanie polisy ubezpieczeniowej Przedsiębiorca
19 lutego 2021

Czym jest koasekuracja i kiedy znajduje zastosowanie?

Ubezpieczenie majątku firmy stanowi gwarancję, że w sytuacji kryzysowej przedsiębiorca będzie mógł liczyć na wsparcie finansowe ze strony ubezpieczyciela. Może się jednak zdarzyć, że towarzystwo upadnie i będzie niewypłacalne. W takiej sytuacji właściciel polisy nie może liczyć na odszkodowanie. Jak rozwiązać ten problem? Odpowiedzią jest tzw. koasekuracja. Dowiedz się więcej.

Co to jest koasekuracja?

Przedrostek „ko” występuje w pojęciach, które odnoszą się do wykonywania różnych czynności czy przeprowadzania procesów we współpracy. Również koasekuracja jest rodzajem ubezpieczenia, w którym ochronę zapewnia nie jedna firma ubezpieczeniowa, lecz przynajmniej dwie. Umowa z klientem jest przez nie zawierana świadomie, a współodpowiedzialność stanowi znacznie solidniejszą podstawę ochrony dla ubezpieczonego.

Na czym polega koasekuracja? – Jeśli przedsiębiorca chce zyskać gwarancję, że jego duży majątek będzie skutecznie chroniony, może zdecydować się na podpisanie jednej umowy ubezpieczeniowej z dwiema lub trzema firmami. Firmy te dzielą odpowiedzialność między siebie. W praktyce oznacza to, że jeśli dojdzie do szkody, świadczenie jest wypłacane przez oba towarzystwa w udziale procentowym określonym w umowie. Natomiast jeśli jedno z towarzystw będzie niewypłacalne, wypłata całego odszkodowania nastąpi z konta drugiego – wyjaśnia przedstawiciel kancelarii Ubezpieczenia Artur Jabłoński.

Rodzaje koasekuracji

Koasekuracja może przyjmować różne formy. Zasadniczy podział pozwala wyróżnić:

  • koasekurację zewnętrzną – klient sam wybiera dwie lub trzy firmy ubezpieczeniowe i podpisuje z nimi umowę koasekuracji, włącznie z procentowym określeniem stopnia odpowiedzialności każdej z nich,
  • koasekurację wewnętrzną – klient wybiera jednego ubezpieczyciela, jednocześnie powierzając mu zadanie wyboru innej firmy ubezpieczeniowej i podjęcia współpracy z nią. W takim przypadku towarzystwo jest pełnomocnikiem klienta i ma za zadanie dbać o jego interesy.

Koasekuracja wewnętrzna może mieć formę cichą lub solidarną. W pierwszym przypadku ubezpieczony nie jest informowany o tym, jaki ustalono podział odpowiedzialności. W drugim – obowiązuje tzw. odpowiedzialność łączna, czyli wszystkie towarzystwa odpowiadają w takim samym zakresie.

Kiedy koasekuracja znajduje zastosowanie?

Zawarcie porozumienia koasekuracyjnego z pewnością oznacza wyższe opłaty roczne i znacznie więcej formalności. Dlatego na taką formę współpracy decydują się przedsiębiorcy, którzy chcą zabezpieczyć majątek firmy z wysoką gwarancją wypłaty odszkodowania. Nakłady na ubezpieczenie kooperacyjne są uzasadnione wtedy, gdy przedsiębiorstwo dysponuje bardzo dużym majątkiem, a potencjalne szkody mogą mieć dużą wartość. Zaleceniem do wyboru takiej formy ochrony jest też narażenie na liczne i wysokie ryzyka.