Rolnik Przedsiębiorca
2 lipca 2021

Czym jest Polska Grupa Nasienna?

Polska Grupa Nasienna jest wspólną inicjatywą rodzimych firm zajmujących się produkcją nasion traw. Podstawowym celem działania Grupy jest rozwój polskiej branży nasiennej oraz systematyczne umacnianie pozycji polskich producentów na rynku krajowym i zagranicznym. W przygotowanym artykule skupimy się na omówieniu historii powstania oraz specyfiki działania Polskiej Grupy Nasiennej.

Historia powstania Polskiej Grupy Nasiennej

Polska Grupa Nasienna powstała w lutym 2018 roku z inicjatywy przedstawicieli małych i średnich firm, które są zaangażowane w promocję rodzimego nasiennictwa. Działania PGN są skierowane do:

 • Organizacji branżowych oraz instytucji rządowych – w celu wypracowania wspólnych kierunków promocji polskich nasion
 • Rolników – w kwestii budowania świadomości roli, jaką rodzime nasiona mają dla polskiego rynku rolnego
 • Przedstawicieli prywatnych firm nasiennych

Priorytety działalności PGN zostały przedstawione Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Polskiej Grupy Nasiennej jest odbudowa znaczenia polskich odmian nasion na rynku europejskim. Jeszcze w latach 80. Polska była jednym z największych europejskich producentów i eksporterów nasion traw. Aktualnie ok. 50% materiału nasiennego w Polsce pochodzi z importu.

Polska Grupa Nasienna – priorytety działalności

Powstanie Polskiej Grupy Nasiennej wiązało się z ustaleniem priorytetów działania organizacji. Do głównych zadań PGN należy:

 • Promocja polskich nasion oraz podkreślanie ich efektywności w porównaniu do produktów oferowanych przez zagranicznych dostawców
 • Wspieranie polskiego rolnictwa poprzez systematyczne zwiększanie udziału w rynku materiału nasiennego od rodzimych producentów
 • Ścisła współpraca z branżowymi i państwowymi organizacjami w zakresie nasiennictwa oraz hodowli roślin
 • Edukowanie polskiego społeczeństwa oraz propagowanie korzyści, jakie przynosi stosowanie rodzimych nasion traw
 • Aktywność na rzecz rozwoju polskiego rynku rolnego

Zasadniczym celem Polskiej Grupy Nasiennej jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę rodzimych nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. PGN podkreśla także wagę obrony interesów polskich producentów. Takie działania pozwalają nie tylko na dynamiczny rozwój firm działających w branży, ale przede wszystkim na poprawę jakości upraw i żywności w Polsce. – wyjaśnia specjalista z firmy Agronas sp. z o.o., która działa na rynku od 1993 roku i zajmuje się produkcją mieszanek gazonowych oraz kwalifikowanych nasion rolniczych. Agronas sp. z o.o. należy do grona inicjatorów  powstania Polskiej Grupy Nasiennej.

Dlaczego Polska Grupa Nasienna promuje rodzime nasiona?

Promocja polskich nasion wynika z faktu, że to właśnie od nich zaczyna się życie roślin. I to jakość materiału nasiennego w dużej mierze decyduje o wartości zebranych plonów. Doskonałym tego przykładem mogą być mieszanki traw. Ich materiał nasienny to:

 • Najbardziej wartościowa część runi łąk i pastwisk w procesie żywienia przeżuwaczy
 • Bariera ochronna dla środowiska naturalnego
 • Pozytywny element krajobrazu

Polska Grupa Nasienna stawia przede wszystkim na promocję rodzimych nasion. Dlaczego warto wybrać rodzimy materiał nasienny? Polskie nasiona to przede wszystkim:

 • Wysoka efektywność upraw, która jest wynikiem idealnego dopasowania nasion do warunków atmosferycznych
 • Zabezpieczenie dla krajowych rolników, dzięki systematycznemu budowaniu popytu na polskie produkty
 • Ważny element rozwoju polskiego rolnictwa poprzez wsparcie polskich producentów
 • Pomoc dla polskiej gospodarki dzięki utrzymywaniu miejsc pracy oraz sukcesywnemu zwiększaniu dochodu polskich firm
 • Pełna odpowiedzialność za polski produkt, jego promocję, obecność i udział w sprzedaży na terenie Polski i na rynkach zagranicznych
 • Inwestycja w zaawansowane technologie genetyczne, które tworzą nowe miejsca pracy
 • Skrupulatne badania jakości, które pozwalają na pełną kontrolę towarów spoza Polski oraz Unii Europejskiej

Jakie korzyści przynosi przystąpienie do Polskiej Grupy Nasiennej?

Przystąpienie do Polskiej Grupy Nasiennej wiąże się z realnymi korzyściami dla przedsiębiorców. Wśród nich warto wymienić:

 • Promocję wizerunku firmy, która odpowiada za kondycję krajowej branży nasiennej
 • Prawo głosu w kluczowych sprawach dotyczących polskiego rynku nasion
 • Aktywny udział w przedsięwzięciach, których zadaniem jest umacnianie rodzimej branży nasiennej
 • Szansa reprezentowania interesów firm produkujących nasiona na arenie krajowej
 • Udział w budowaniu marki PGN, jako organizacji skupiającej najlepszych producentów

Prężna działalność Polskiej Grupy Nasiennej to nadzieja na zwiększenie udziału wysokiej klasy materiału nasiennego na rynku krajowym i zagranicznym. To także pierwszy krok do przywrócenia pełnej świetności branży producentów nasion traw.