wsparcie-dla-firm Przedsiębiorca
15 października 2018

Czym jest pomoc de minimis?

Zgodnie z przepisami unijnymi państwo ma stać na straży konkurencyjności na rynku – dlatego zabronione jest finansowanie przez organy państwowe prywatnych firm. Z drugiej strony dopuszczalne jest wspieranie przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, w celu pobudzenia ich aktywności i rozwoju. Różne formy tego wsparcia nazywamy pomocą de minimis.

Pomoc de minimis

Jak zostało powiedziane wcześniej, pomoc de minimis jest to rodzaj wsparcia publicznego, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy – głównie ci prowadzący małą i średnią działalność gospodarczą).

Głównym założeniem pomocy de minimis jest przekonanie, że wsparcie o relatywnie niskiej wartości nie wpływa znacznie na pozycję firmy na rynku, a zatem nie narusza zasad konkurencyjności – wyjaśnia specjalista Grupy Prawnej Goldwin – Jedynie sprawia, że firma staje się bardziej efektywna i lepiej się rozwija.

W jakich formach może być udzielania pomoc de minimis? Mogą to być między innymi:

  • Dotacje na inwestycje
  • Dofinansowania szkoleń pracowniczych
  • Umorzenia podatkowe
  • Umorzenia odsetek ZUS
  • Gwarancje kredytowe
  • Jednorazowe amortyzacje środków trwałych

Limity pomocy de minimis

Jak każda forma wsparcia, również de minimis ma swoje ograniczenia pod względem finansowym. Zgodnie z przepisami pomoc udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech latach nie może przekroczyć kwoty 200 tysięcy euro brutto. Wyjątkiem są tu firmy transportowe, które w tym okresie czasu mogą liczyć na wsparcie o wartości maksymalnie 100 tysięcy euro brutto. Warto zauważyć, że wyjątek ten nie dotyczy tzw. usług zintegrowanych, to znaczy takich, w których transport towarów jest jednym z elementów oferty firmowej. Oznacza to, że np. firmy kurierskie bądź przeprowadzkowe wciąż mogą liczyć na wsparcie do 200 tysięcy euro.

Naliczanie kwoty pomocy

Ważne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że okres trzech lat ma charakter ruchomy. Oznacza to, że przy każdy kolejnym udzieleniu wsparcia w ramach pomocy de minimis konieczne jest ustalenie nowej łącznej kwoty na podstawie trzech ostatnich lat podatkowych. Każdorazowo należy również ustalić, czy program pomocy, z którego korzysta przedsiębiorstwo ma związek z pomocą de minimis. Jeśli wartość uzyskanej pomocy w danym okresie przekroczy wyznaczony limin, przedsiębiorstwo będzie zmuszone oddać nadprogramową kwotę wraz z odsetkami.

Kto nie może skorzystać z pomocy de minimis?

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia w ramach de minimis. Należą do nich między innymi przedsiębiorcy:

  • Z sektora rybołówstwa i akwakultury.
  • Zajmujący się produkcją podstawowych produktów rolnych
  • Prowadzący działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.