paliwo lotnicze Przedsiębiorca
19 września 2021

Czym jest usługowy skład podatkowy?

Specjalistyczne preparaty i środki do konserwacji przeznaczone dla przemysłu lotniczego to produkty najwyższej jakości, spełniające wygórowane standardy technologiczne, a tym samym relatywnie drogie. Jeżeli jesteś zainteresowany obniżeniem kosztów eksploatacyjnych maszyn lotniczych i chcesz korzystać z profesjonalnych preparatów bez konieczności płacenia akcyzy, przeczytaj i dowiedz się, czym są usługowe składy podatkowe.

Czym jest skład podatkowy?

Określa się, że skład podatkowy to miejsce o specjalnym statusie, w którym towary akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane i przekazywane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Umożliwia to właścicielom towarów odsunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego do momentu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Jednocześnie nie ogranicza to możliwości przemieszczania towarów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi w różnych częściach kraju lub Unii Europejskiej bez obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.

Jedną z form tego typu działalności gospodarczej są usługowe składy podatkowe. Ich funkcjonowanie polega na udostępnianiu miejsca magazynowego dla swoich kontrahentów. Jedną z takich firm dysponujących zezwoleniem akcyzowym jest działający prężnie usługowy skład podatkowy Advance-Naft z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zajmuje się on dystrybucją olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz różnego rodzaju preparatów i środków chemicznych dla przemysłu lotniczego oraz właścicieli samolotów i śmigłowców.

Jakie korzyści finansowe przynoszą składy podatkowe?

Składy podatkowe działają na terenie Polski na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Procedura zawieszenia poboru akcyzy pozwala na odsunięcie w czasie konieczności zapłaty akcyzy, mimo powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe opodatkowane są zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Do tego typu produktów należą oleje smarowe lub preparaty smarowe. Dzięki składom podatkowym tego typu środki dla lotnictwa z UE mogą zostać w kraju sprzedane bądź zużyte bez konieczności zapłaty akcyzy. Niektóre usługowe składy podatkowe dysponują również zezwoleniem dla zarejestrowanego wysyłającego, dzięki któremu zwolnieniem akcyzowym mogą być również objęte oleje smarowe oraz preparaty smarowe z krajów trzecich. Dobre składy podatkowe służą również doradztwem i wsparciem logistycznym.