Przedsiębiorca
22 sierpnia 2017

Na czym polega audyt telekomunikacyjny?

Prowadzenie firmy wiąże się z dość dużymi wydatkami ponoszonymi w związku z wykorzystywaniem do pracy infrastruktury telekomunikacyjnej. Należą do nich m.in. opłaty za telefony, zarówno stacjonarne w firmie, jak i służbowe komórki używane przez pracowników, Internet, utrzymanie komputerów, serwerów itp. Co zrobić, gdy te wydatki są za duże i trzeba je zoptymalizować?

Kto zajmuje się przeprowadzaniem audytu?

Odpowiednio przygotowany audyt telekomunikacyjny ma na celu optymalizację zarówno wydatków finansowych przeznaczonych na korzystanie z tych usług, jak i wydajności samych urządzeń i rozwiązań zastosowanych w firmie. Prowadzeniem audytu telekomunikacyjnego zajmują się zarówno wyspecjalizowane firmy, takie jak na przykład przedsiębiorstwo Audytel, jak i pracownicy wewnętrzni firmy, specjalnie zatrudnieni do kontrolowania pracy oraz wydatków infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem jest okresowe zatrudnienie w celu przeprowadzenia audytu firmy, która zajmuje się tym zawodowo. Jej zadaniem jest przede wszystkim zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi umowami z operatorami świadczącymi usługi telekomunikacyjne oraz znalezienie korzystniejszych ofert, które pozwolą na znaczne oszczędności ponoszonych przez przedsiębiorstwo wydatków na ten cel.

Firma taka ma także możliwość wynegocjowania korzystniejszej oferty na daną usługę bezpośrednio od jej usługodawcy. Często w trakcie trwania audytu okazuje się bowiem, że dany operator dla obowiązującej umowy proponuje także dodatkowe usługi, które wystarczy aktywować. Jeśli natomiast dana umowa dobiega końca, można uzyskać jej przedłużenie na znacznie korzystniejszych warunkach. Warto zwrócić uwagę, że im większe przedsiębiorstwo, tym korzystniejsze ceny może ono wynegocjować od dostawców usług telekomunikacyjnych.

Na czym jeszcze polega optymalizacja kosztów?

Oprócz badania treści i postanowień wiążących firmę z dostawcą usług, w czasie audytu telekomunikacyjnego bada się także stan i wydajność działania samych urządzeń, które odpowiadają za pracę infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie. W jego trakcie bada się także specyfikę pracy wykonywanej przez pracowników oraz stan techniczny i wydajność wykorzystywanych przez nich urządzeń. Często okazuje się także, że już sama wymiana starych i mało wydajnych komputerów może przynieść firmie w przyszłości spore oszczędności oraz polepszyć efektywność jej codziennej pracy. Wyspecjalizowane firmy zajmujące się audytem telekomunikacyjnym dzięki swojemu doświadczeniu mogą także zaproponować sprawdzone rozwiązania, które wpłyną zarówno na obniżenie kosztów związanych z usługami telekomunikacyjnymi, jak i polepszą funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.