Badanie oka Przedsiębiorca
28 lutego 2018

Na czym polega badanie dna oka i dlaczego jest takie ważne?

Badanie dna oka pozwala na szybką diagnozę schorzeń narządu wzroku. Zmiany wykryte na dnie oka umożliwiają również uzyskanie informacji na temat takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze. To właśnie diagnostyka ogólnoustrojowa wymaga skorzystania z pomocy lekarskiej okulistów – badanie dna oka często zlecają diabetolodzy, kariolodzy czy interniści.

Kiedy wykonuje się badanie dna oka?

Badanie dna oka powinny wykonywać osoby z podejrzeniem chorób naczyniowych jak wspominania cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, a także choroby neurologiczne. Do grupy ryzyka, zalicza się pacjentów z zaburzeniami widzenia. Osłabienie ostrości wzroku, zaburzone widzenie barw i krzywych, a także czarne punkty w polu widzenia, bądź zanik widzenia z jednej strony to objawy, które niezwłocznie należy skonsultować z okulistą. Oprócz badania dna oka wykona on również komputerowe badanie wzroku, badanie przedniego odcinka oka, badanie ciśnienia śródgałkowego (tonometria aplanacyjna), pachymetrię oraz zakres pola widzenia. Bardzo ważne są również badania zapośredniczone nowoczesną technologią: badanie tarczy nerwu wzrokowego (HRT), a także optyczna koherentna tomografia dna oka. Wszystkie wymienione działania diagnostyczne wykonuje Gabinet okulistyczny Elżbiety Witczak-Kaszuby, która oferuje w szczególności leczenie zachowawcze chorób oczu, a także badania wstępne i okresowe związane z uprawnieniami zawodowymi. Niestety właśnie przy tego typu rutynowych wizytach, dochodzi często do rozpoznania wad wzroku i konieczności dobrania odpowiednich okularów korekcyjnych.

Na czym polega badanie dna oka?

Po obszernej analizie stanu narządu wzroku w badaniu podmiotowych, a także badaniu przedmiotowym (np. badanie zakresu pola widzenia), okulista przejdzie do diagnostyki specjalistycznej. Jeśli chodzi o badanie dna oka, rozpoczyna się ono od zakropienia oczu kroplami rozszerzającymi źrenice – pozwala to na analizę większej powierzchni dna oka. Lekarz okulista najczęściej wybiera jedną z trzech dostępnych metod badania dna oka. Są nimi: oftalmoskopia pośrednia, oftalmoskopia bezpośrednia, a także badanie dzięki funduskamerom. Oftalmoskopia bezpośrednia polega na użyciu wziernika, który wypuszcza strumień światła. Następnie pacjent patrzy w różnych kierunkach, co umożliwia okuliście pełne zobrazowanie dna oka. Badanie pośrednie polega zaś na wykorzystaniu soczewki skupiającej. Strumień światła przechodzący przez źrenicę umożliwia zobaczenie odwróconego i powiększonego obrazu dna oka na powierzchni soczewki. Badania dna oka są ważne w wykrywaniu takich chorób wzorku jak choroby siatkówki oka, schorzenia błony naczyniowej oka, czy choroby nerwu wzrokowego.