Przedsiębiorca
11 stycznia 2018

Na czym polega kurs na instruktora nauki jazdy?

Jeśli kochasz samochody, a nade wszystko jazdę, jesteś cierpliwy, lubisz kontakt z ludźmi i zastanawiasz się nad możliwością wyboru nowego zawodu, być może dobrym pomysłem jest kurs na instruktora nauki jazdy. Taka praca dostarczy ci z pewnością wielu wrażeń, da możliwość poznawania nowych osób i przede wszystkim, zapewni mnóstwo czasu na drodze. Dowiedz się, co należy zrobić, aby zostać instruktorem.

Wymagania formalne dla instruktora nauki jazdy

Aby wykonywać zawód instruktora nauki jazdy, należy oczywiście posiadać doświadczenie w kierowaniu samochodem – zauważa nasz rozmówca ze szkoły nauki jazdy Alien w Szczecinie. Całkiem niedawno przepisy w tej kwestii zmieniły się, w związku z czym kandydat na instruktora musi mieć prawo jazdy od 2, a nie, jak dotychczas, od co najmniej 3 lat. Mówimy tu jednak wyłącznie o kategorii A i B.

Wymogów formalnych jest więcej. Przed przystąpieniem do kursu kwalifikacyjnego, kandydat musi dodatkowo dostarczyć do ośrodka szkoleniowego orzeczenia lekarskie i psychologiczne, które stwierdzają brak przeciwwskazań psychologicznych bądź zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Konieczne będzie także zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Przyszły instruktor nie może także być karany w przeszłości za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, popełnione dla korzyści majątkowej bądź osobistej, umyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kurs na instruktora nauki jazdy

Celem uczestnictwa w kursie na instruktora nauki jazdy jest przygotowanie do nauczania przyszłych kandydatów na kierowców i, rzecz jasna, do zdania państwowego egzaminu zawodowego. Podczas szkolenia kursanci doskonalą swoją technikę i taktykę jazdy, a także pogłębiają wiedzę z zakresu obsługi pojazdu, prawa o ruchu  drogowym i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ponadto w trakcie kursu uczestnicy zyskują kompetencje niezbędne do odniesienia sukcesu pedagogicznego. Dlatego kurs obejmuje zajęcia teoretyczne w obszarze psychologii i metodyki nauczania. Dodatkowo kursanci poznają zasady prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców. Ważnym elementem kursu jest także praktyka instruktorska.

Obecnie na rynku pracy istnieje duże  zapotrzebowanie na dobrych instruktorów nauki jazdy. Dlatego, jeśli szukasz nowej ścieżki rozwoju kariery zawodowej, uczestnictwo w takim kursie jest z pewnością dobrym pomysłem, a ukończenie szkolenia otworzy przed tobą wiele możliwości.