Adwokat Przedsiębiorca
28 lutego 2018

Na czym polega obsługa prawna podmiotów gospodarczych?

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na rynku wiąże się z wieloma prawnymi komplikacjami, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu obrót towarami, finansami czy innymi dobrami. W gąszczy zawiłych przepisów prawnych z różnych działów prawa administracyjnego czy gospodarczego niełatwo się odnaleźć. Pomoże w tym stała współpraca z wyspecjalizowaną kancelarią adwokacką.

Stała obsługa prawna

W krajach zachodnich, takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, wykształciła się specyficzna forma zabezpieczania własnych interesów. Jest nią korzystanie ze stałej obsługi prawnej kancelarii adwokackich, które reprezentują swojego klienta instytucjonalnego zarówno w działaniach zastępstwa procesowego, jak i w sytuacjach pozasądowych. Warto wiedzieć, że taki model współpracy pozwala firmom nie tylko na zabezpieczenie własnej działalności, lecz także na zyskanie przewagi konkurencyjnej. Adwokaci bowiem dokładnie poznają środowisko danego przedsiębiorstwa i z łatwością wdrażają spójną oraz wydajną politykę prawną. Najczęściej firmy podejmują współpracę z kancelariami adwokackimi oferującymi szeroki zakres porad. Obsługą prawną podmiotów gospodarczych zajmują się między innymi Kancelarie Adwokackie Adwokatów T. Kilanowskiego i W. Kilanowskiego, które wyspecjalizowały się w sprawach z zakresu prawa spadkowego, karnego, cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Zakres współpracy

Współpraca kancelarii adwokackich z podmiotami gospodarczymi polega zarówno na obsłudze bieżących spraw klientów instytucjonalnych, jak i innych działań, takich jak między innymi due dilligence, czyli audyt prawny. Proces ten polega na analizie sytuacji prawnej spółek wraz ze wszystkimi zawieranymi przez nie umowami, ustanowionym regulaminem pracy i wynagradzania, a także dokumentacją administracyjną. Pozwala to na pomoc w wyborze optymalnych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, a także opracowywaniu pełnej dokumentacji firmy (aktów założycielskich, statutów, umów). Zakres usług kancelarii adwokackiej obejmuje również reprezentowanie klienta instytucjonalnego przed organami rejestracyjnymi (Krajowym Rejestrem Sądowym) czy administracyjnymi (urzędami skarbowymi). Oferują one ponadto kompleksowe doradztwo przy transakcjach nabywania udziałów lub akcji, a także przy negocjacjach z kontrahentami. Wymienione powyżej działania zalicza się do obsługi prawnej, która nie wiąże się z udziałem w postępowaniach sądowych. Warto jednak pamiętać, że podmioty gospodarcze mogą być zaangażowane również w procesy sądowe. Adwokaci często reprezentują klientów instytucjonalnych w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej lub tych związanych z prawem pracy. Coraz częściej dotyczą one nieuczciwej konkurencji lub windykacji należności.