Kruszywa budowlane Przedsiębiorca
19 listopada 2021

Czym różni się piasek od pospółki?

Piasek i pospółka należą do materiałów skalnych sypkich zwanych kruszywami. Między nimi jest wiele podobieństw, jednak pojawiają się też istotne różnice. Przede wszystkim każdego z tych materiałów używa się w innych celach, chociaż oba wykorzystuje się na budowach. Jakie różnice występują między piaskiem a pospółką oraz do czego są najczęściej stosowane?

Różnice między piaskiem a pospółką

Próba rozróżnienia piasku i pospółki może wprawiać w konsternację, ponieważ pospółka jest naturalną mieszaniną piasku i żwiru, dlatego ich właściwości są nieco zbliżone. Warto jednak spojrzeć na to zagadnienie bliżej, ponieważ różnice widoczne są już, dosłownie, na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim te dwa kruszywa rozróżnia się poprzez określenie ich frakcji. Piasek jest drobnym materiałem występującym we frakcji 0-2 mm, natomiast pospółka jest znacznie bardziej różnorodna pod względem wielkości, a jej pojedyncze ziarna mogą osiągać nawet 63 mm średnicy (frakcja 0-63 mm).

Ze względu na wielkość obu rodzajów kruszywa używane są one do różnych celów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że piasek jest łatwiej zastosować, ponieważ jego ziarna są zbliżonej wielkości, dzięki czemu można precyzyjnie przewidzieć jego zachowanie w danych warunkach. Natomiast poszczególne ziarna pospółki znacznie różnią się między sobą, dlatego trudno określić czy w danej sytuacji dobrze się sprawdzą.

Jak stosowane są piasek i pospółka?

Poza różnicami w wielkości piasek i pospółka mają wiele wspólnych cech. Oba materiały kwalifikuje się do grupy kruszyw mineralnych i naturalnych pochodzenia skalnego. Są to kruszywa rozdrobnione, które wydobywa się bezpośrednio ze złóż. Zarówno piasek, jak i pospółka wykorzystywane są w budownictwie ogólnym i drogowym oraz w ogrodnictwie jako kruszywo dekoracyjne. Łączy je również popularność, ponieważ oba materiały są stosunkowo łatwo dostępne. Można kupić je u sprzedawcy kruszyw Complex Car, który oferuje transport materiału w dowolne miejsce na terenie całej Polski.

Piasek i pospółkę wykorzystuje się w tych samych miejscach, jednak mają one inne zastosowanie. Na budowie piasek jest składnikiem betonu, zapraw murarskich i tynku, natomiast pospółkę stosuje się do wyrównywania i stabilizacji terenu przed rozpoczęciem budowy oraz wypełniania wykopów i fundamentów. W budownictwie drogowym piasek wykorzystywany jest do stworzenia podbudówki drogi, a pospółka jako warstwa filtracyjna. W ogrodzie oba kruszywa pełnią funkcję dekoracyjną.