Przedsiębiorca
23 września 2019

Czym są ceny transferowe?

Obecnie na światowym i polskim rynku działa wiele spółek, które są ze sobą powiązane. Można wyróżnić spółki-matki, spółki-córki czy też ogromne grupy kapitałowe. Dlatego nie powinien dziwić fakt, że niektóre z przeprowadzanych przez nie transakcji zachodzą właśnie między związanymi ze sobą podmiotami. Właśnie z tym zjawiskiem jest związane pojęcie cen transferowych.

Ceny transferowe – co to takiego?

Najogólniej rzecz ujmując, ceny transferowe to ceny ustalane za transakcje, które mają miejsce między podmiotami gospodarczymi powiązanymi ze sobą.

W związku z tym, że ceny te dotyczą wewnętrznej wymiany usług czy towarów, znacznie różnią się od stawek, które trzeba za nie zapłacić na wolnym rynku. Na ich kształtowanie się ma wpływ wiele czynników, zwłaszcza że obrót towarów zachodzi bardzo często w obrębie korporacji międzynarodowych – na przykład pomiędzy firmą a jej filiami, które mogą znajdować się na całym świecie. Na ich wysokość mają wpływ aktualne ceny rynkowe oraz koszty, jakie są związane z produkcją konkretnych towarów. Są one także ustalane w drodze negocjacji między powiązanymi podmiotami.

Minimalna cena transferowa nie może być jednak niższa niż koszty poniesione w związku z produkcją towarów. Jednocześnie maksymalna cena transferowa nie może być wyższa niż najniższa cena rynkowa, jaką można uzyskać za dany produkt na wolnym rynku.

Dlaczego kwestia cen transferowych często przysparza tak wielu problemów przedsiębiorcom?

Ich samo ustalenie może być sporym problem, jednak najbardziej newralgicznym aspektem w tym kontekście jest ustalenie wielkości wydatków, dochodów i zysków osiąganych przez firmy. Ich wymiar ma wpływ na wysokość płaconych podatków – mówi specjalista z Kancelarii Doradztwa Podatkowego J. Pukaluk.

Dlaczego tak trudno ustalić ceny transferowe?

Ustalanie cen transferowych to niezwykle złożona kwestia. Nie wystarczy jedynie kierować się cenami, które obowiązują za te same produkty i usługi na wolnym rynku. Oprócz tego trzeba mieć na uwadze to, jakie koszty zostały faktycznie poniesione w związku z produkcją danych dóbr i czy rzeczywiście mają one wpływ na ich wartość końcową.

Specjaliści muszą przeprowadzić szczegółową analizę, która zagwarantuje ustalenie odpowiedniego poziomu marży. Przy określaniu takiej ceny trzeba zweryfikować korzyści dla obu stron, które płyną z zawieranej transakcji. Należy też zabezpieczyć się na wypadek kontroli podatkowej organów skarbowych. Dlatego nie można zapomnieć o rzetelnym sporządzeniu szczegółowej dokumentacji. Niedociągnięcia formalne mogą skutkować dotkliwymi karami.