doradca podatkowy Przedsiębiorca
31 października 2019

Czym są ceny transferowe?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma, często skomplikowanymi kwestiami prawnymi. Problemem może być np. niewłaściwe zajęcie się sprawami podatkowymi. Przykładem takich spraw są niejasności związane z cenami transferowymi, o których mowa w przypadku transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Dowiedz się więcej na ten temat, by rozwiać wątpliwości.

Ceny transferowe – charakterystyka

Ceny transferowe dotyczą podmiotów powiązanych przez kapitał, rodzinę lub osobę. Jest to koszt usług lub towarów, które dane przedsiębiorstwo świadczy powiązanym firmom. Spełniają one dwie ważne funkcje:

  • podział dochodu – ustalenie cen transferowych ma wpływ na wysokość dochodu, który podlega opodatkowaniu,
  • kontrola i planowanie pewnych czynności, które są znaczące dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na kształtowanie się cen transferowych wpływają różne czynniki, np. różnice w opodatkowaniu, kursy walut oraz zróżnicowanie podmiotów zależnych pod względem majątku.

Czy ustalanie cen transferowych jest ryzykowne?

Celem tego rodzaju cen jest przenoszenie dochodów między podmiotami powiązanymi, co może przyczynić się do obniżenia stopy procentowej w danej grupie kapitałowej. Ceny transferowe powinny być ustalane w taki sposób, aby można było je porównać do tych obowiązujących między podmiotami niepowiązanymi. Aby uniknąć ryzyka, ważne jest prowadzenie rzetelnej dokumentacji podatkowej. Niestety niektóre kwestie prawne są skomplikowane i czasem trudno rozwiązać dobrze każdą sprawę.

Jak może pomóc doradca podatkowy?

W sprawach związanych w prawem warto korzystać z usług osób, które dobrze orientują się we wszystkich przepisach. W przypadku cen transferowych pomóc może doradca podatkowy. – Zasadniczym celem usług związanych z cenami transferowymi jest zapewnienie podatkowego bezpieczeństwa operacji gospodarczych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Kolejnym celem jest wykorzystanie polityki cen transferowych jako efektywnego narzędzia planowania podatkowego, co skutkuje wymiernymi efektami
w obszarze finansów przedsiębiorstwa –
tłumaczy pracownik Spółki Doradztwa Podatkowego KWS Tax.

Jakie usługi oferuje taka osoba? Może ona np. przeprowadzić analizę ryzyka związanego z cenami transferowymi, co zwiększy szansę na uniknięcie go. Pomoże też w sporządzeniu koniecznej dokumentacji. Jest w stanie również doradzić w kwestii wyboru sposobu określania cen. Krótko mówiąc – doradca podatkowy potrafi przeprowadzić klienta przez wszystkie kwestie związane z cenami transferowymi. Warto już na samym początku skorzystać z jego pomocy, aby móc uniknąć problemów w przyszłości.