dzial kadr i plac Przedsiębiorca
17 października 2016

Czym zajmują się w firmach działy kadr i płac?

Dział kadr i płac należy do „drugiego frontu” firmy. Nie styka się z klientami, nie bierze udziału w procesie produkcji, nie dotyczą go sprawy związane z marketingiem, a jednak to od tego właśnie działu zależy płynności i sprawność funkcjonowania firmy. Jakie są główne zadania działu kadr i płac? Jakie cele ma on realizować?

Podstawowe zadania działu kadr i płac

Do podstawowych zadań, jakie stoją przed omawianym tu działem, należy dbałość o wewnętrzne środowisko pracy, o wszystkich pracowników. „Kadry” pilnują, aby wszystkie dokumenty były sporządzone i podpisane na czas, gromadzą papiery dotyczące poszczególnych pracowników, dokładają starań, aby były one odpowiednio sporządzane, przechowywane, a w razie potrzeby wydawane lub niszczone. Ponadto dział kadr dba o zgodność dokumentacji z Kodeksem pracy. Na pracownikach działu spoczywa duża odpowiedzialność. Zajmują się oni bowiem nie tylko dokumentami, ale też wynagrodzeniami. Wiedzą najlepiej, kto ile zarabia, i dbają o to, aby każdy otrzymywał pieniądze na czas. Dlatego też lepiej nie wchodzić kolegom i koleżankom z kadr w drogę! Mówiąc zupełnie poważnie – osoby pracujące jako specjaliści ds. kadr i płac powinni być dyskretni, tak aby wrażliwe dane dotyczące pracowników oraz wysokości ich zarobków pozostały sprawą wyłącznie między nimi a przełożonymi.

Bez prawa pracy ani rusz

Dyskrecja to ważna, ale nie pierwsza kompetencja, jakiej oczekuje się od kadrowego lub kadrowej. Przede wszystkim musi on sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów prawa pracy. Aby wciąż pozostawać kompetentnym, pracownik działu kadr i prac powinien stale poszerzać swoją wiedzę i nadążać za zmianami w prawie, na przykład sięgając po książki z zakresu prawa pracy. Obok pilnowania dokumentów i pieniędzy pracowników firmy kadry odpowiadają także za wyliczanie urlopów, zwolnień i innych dni wolnych od pracy, pilnują, aby pieniądze i stosowne rozliczenia na czas wpływały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Dbają także o to, aby każdy pracownik miał za sobą odpowiednie szkolenia (np. BHP) i dysponował uprawnieniami do wykonywania czynności zawodowych.

Dodatkowym obowiązkiem kadr – choć nie jest to zasadą we wszystkich przedsiębiorstwach – jest wpływanie na pracowników, tak aby byli oni możliwie jak najlepsi w tym, co robią. Dział kadr i płac ma wgląd w dokumenty poświadczające kompetencje danego pracownika, dlatego może pomóc w zarządzaniu zasobami ludzkimi, na przykład poprzez wysłanie osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie na odpowiednie szkolenie lub dobranie do zespołu kogoś, kto go uzupełni.

Praca w dziale kadr i płac to sporo obowiązków, a każdy z nich wymaga skrupulatności i dużej, wszechstronnej wiedzy prawniczej. W doskonaleniu zawodowym pracowników działu kadr mogą pomóc odpowiednie publikacje, na przykład te dostępne na http://www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl/.