lekarze Przedsiębiorca
13 lutego 2019

Czym zajmuje się medycyna pracy?

Medycyna pracy to szeroka dziedzina, której obszarem zainteresowań jest sprawdzanie i monitorowanie stanu zdrowia pracowników oraz wykrywanie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego rodzaju pracy. Dodatkowo w ramach medycyny pracy sprawdza się również jakie zagrożenia zdrowotne są stwarzane w danym środowisku pracy. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule.

Podstawowe zadanie – ochrona zdrowia pracowników

Medycyna pracy jest odrębną specjalizacją lekarską. Głównym zadaniem lekarza jest  kontrolowanie stanu zdrowia pracowników i wydawania oświadczeń na temat zdolności do wykonywania pracy. W ramach medycyny pracy działają lekarze różnych specjalizacji, m.in. okuliści, psychologowie czy dermatolodzy.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, lekarz z Centrum Medycznego Ultramedic w Bielsku-Białej:

Posiadanie oświadczenia o zdolności do wykonywania pracy jest wymogiem Kodeksu pracy. W tym celu może być wykonanych dużo badań, w zależności od zawodu. Inne badania będzie musiał wykonać pracownik biurowy lub nauczyciel, a inne zawodowy kierowca czy pracownik fizyczny.

Dokładny zakres koniecznych do wykonania badań jest zależny od opisu stanowiska umieszczonego na skierowaniu od pracodawcy. Musi się na nim znaleźć nazwa stanowiska, jego opis oraz informacje na temat obecnych podczas wykonywania pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. I tak w przypadku pracy przy komputerze zazwyczaj wystarcza badanie wykonane przez internistę oraz okulistę, natomiast kierowcy muszą dodatkowo mieć pozytywną ocenę wydaną przez psychologa.

Warto wiedzieć, że wizyta w ramach medycyny pracy nie jest nigdy jednorazowa i oprócz badania wstępnego, po określonym czasie trzeba także wykonać badania okresowe, a w przypadku dłuższego zwolnienia lekarskiego, także badania kontrolne.

Ustawowe wskazania do badań w ramach medycyny pracy

Aby udać się na wizytę do lekarza medycyny pracy, trzeba mieć skierowanie wydane w naszym zakładzie pracy. To jak często i w jakim zakresie należy wykonywać takie badania, precyzyjnie określa kodeks pracy. Wykonanie wizyty jest konieczne:

  • Przed rozpoczęciem nowej pracy,
  • Przy zmianie stanowiska pracy,
  • Przy zmianie charakteru stanowiska pracy,
  • Przy zbliżającym się końcu ważności poprzedniego orzeczenia,
  • Po zakończeniu dłuższego zwolnienia lekarskiego (dłuższego niż 30 dni).

Według ustawy wszystkie badania są wykonywane w godzinach pracy i pracownikowi przysługuje za ten czas normalne wynagrodzenie. Udając się na wizytę w ramach medycyny pracy, warto wziąć ze sobą wszystkie aktualne wyniki badań oraz przygotować się na pytania dotyczące przebytych chorób czy przyjmowanych leków.