notariusz Przedsiębiorca
19 września 2018

Czym zajmuje się notariusz

Notariusz to osoba upoważniona do sporządzania aktów prawnych i dokonywania wszelkiego rodzaju czynności notarialnych. Jest osobą zaufania publicznego zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą Prawo o notariacie. Czym w praktyce zajmuje się notariusz? Z jaką sprawą można się do niego zgłosić? Czy notariusz zajmuje się wyłącznie sporządzeniem różnych aktów prawnych?

Czy notariusz świadczą usługi notarialne?

Notariusz ma obowiązek czuwać nad zabezpieczeniem praw podczas dokonywania czynności notarialnych. Mowa w tym przypadku o wszystkich czynnościach, które powodują skutki prawne. Ponadto w Polsce rolą notariusza jest także zabezpieczenie wybranych sfer obrotu cywilnoprawnego, m.in. umów sprzedaży. Dokumenty sporządzone przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Zgodnie z polskim prawem notariusze nie świadczą usług, ale dokonują czynności notarialne. Usługi świadczą z kolei adwokaci czy radcy prawni. Notariusz sporządza akty notarialne i poświadczenia różnego rodzaju. Poza tym spisuje różnego rodzaju protokoły i przyjmuje na przechowanie pieniądze oraz papiery wartościowe.

Odpowiedzialność notariusza

Notariusz jest więc zawodem bardzo specyficznym. Nie każdy też może zostać notariuszem. W tym zawodzie trzeba bowiem cały czas kształcić się na odpowiednich studiach i przez cały czas dokształcać w przyszłości. Notariusz jest, jak wspomniano wyżej, zawodem zaufania publicznego.  Nikt nie decyduje się na współpracę z osobą, która ma negatywną opinię w środowisku. Ponadto w tym zawodzie niezwykle istotna jest precyzja, gdyż w czasie każdej czynności notarialnej należy stosować się do wymogów polskiego prawa. Jeden niewielki błąd w dokumencie może sprawić, że będzie on po prostu nieważny, a skutki takiego błędu mogą być naprawdę poważne.

Kto zostaje notariuszem?

Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku prawniczym. Co ciekawe, nie ma specjalizacji typowej dla notariuszy. Z tego powodu po studiach konieczne jest dokształcenie się. Trzeba zdać aplikację notarialną i egzamin zawodowy. Kolejnym krokiem jest asesura. W tym zawodzie przydaje się nie tylko sama znajomość prawa, ale i zdolność budowania relacji interpersonalnych. W końcu jest to praca z ludźmi. Coraz większa liczba notariuszy czy prawników dodatkowo dokształca się więc z zakresu psychologii czy stara się pogłębić wiedzę w kwestii prowadzenia własnej działalności  gospodarczej. W praktyce okazuje się więc, że notariusz nie jest zawodem odpowiednim dla każdego.