Jakie czynniki wpływają na wysokość kredytu hipotecznego? Przedsiębiorca
18 marca 2018

Jakie czynniki wpływają na wysokość kredytu hipotecznego?

Bardzo istotnym źródłem finansowania transakcji na rynku nieruchomości jest kredyt hipoteczny. Dla wielu osób jego zaciągnięcie stanowi jedyną możliwość zakupu własnego domu lub mieszkania. Jednak przed zaciągnięciem kredytu należy dobrze przemyśleć tę decyzję ze względu na długie okresy spłaty, które mają duże znaczenie dla domowego budżetu kredytobiorcy. Sprawdźcie, co wpływa na wysokość kredytu hipotecznego.

Okres spłaty kredytu hipotecznego

Czynnikiem wpływającym na wysokość raty kredytu hipotecznego jest okres spłaty. Wynosić może on od kilku do kilkudziesięciu lat, co znacznie obciąża kredytobiorcę finansowo. Co gorsza, wysokość raty kredytu w ciągu całego okresu kredytowania podlega ciągłym wahaniom. Z tego powodu ciężko przewidzieć, jak dużo trzeba będzie zapłacić w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Takiemu stanowi rzeczy winne są oprocentowanie kredytu, jak również kursy walut oraz ubezpieczenia.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Wysokość raty kredytowej uzależniona jest przede wszystkim od wysokości oprocentowania kredytu. Na nie składają się dwie części podstawowe, a mianowicie marża kredytowa, przeważnie stała przez cały okres spłaty kredytu, oraz wybrana stopa rynkowa. W przypadku kredytów hipotecznych wyrażonych w polskim złotym, stopą rynkową jest zwykle WIBOR, czyli koszt, po jakim banki mogą pożyczać sobie wzajemnie pieniądze.

Wysokość WIBOR-u zależy głównie od poziomu stóp procentowych, jakie ustala Narodowy Bank Polski. WIBOR spada, gdy stopy zostają obniżone, a wraz z nim spada także oprocentowanie kredytu. Tego efektem jest obniżenie rat płaconych przez kredytobiorcę – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący ASA DEVELOPMENT.

Ubezpieczenia kredytu oraz kursy walut

Następną kwestią, która ma wpływ na wysokość raty kredytu hipotecznego jest również jego ubezpieczenie. W przypadku tego typu kredytu mamy do czynienia zwykle z dwoma rodzajami ubezpieczeń:

  • pomostowym – polega przeważnie na podwyższeniu przez bank marży kredytowej danego zobowiązania do momentu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej (KW) nieruchomości kredytowanej. Kredytobiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis hipoteki w odpowiednim sądzie, w którym prowadzona jest KW nabywanej przez niego nieruchomości. Wpis w KW i przedstawienie wypisu z banku powodują obniżenie marży;
  • niskiego wkładu własnego – ubezpieczenie naliczane wtedy, gdy kredytobiorca zaciąga zobowiązanie wynoszące 100% wartości nabywanej nieruchomości.

Dla wysokości rat kredytu hipotecznego, zaciągniętego w innych walutach niż polski złoty, znaczenie mają także kursy walut. W przypadku tego rodzaju kredytu, wysokość rat wynosi pewną stałą ilość jednostek waluty.