Czynniki wpływające na ustalenie opieki rodzicielskiej przy rozwodzie Przedsiębiorca
28 marca 2018

Czynniki wpływające na ustalenie opieki rodzicielskiej przy rozwodzie

Rozpad małżeństwa to problem który wywiera istotny wpływ nie tylko na dotychczasowych współmałżonków – boleśnie dotyka on również ich dzieci, szczególnie gdy te są zbyt małe, żeby zrozumieć co dzieje się w ich rodzinie i nie mają zbyt wielkiego wpływu na zaistniałą sytuację. Dodatkową komplikacją w przypadku wielu rozwodów jest fakt, iż tylko jedna ze stron otrzymuje pełnię praw do opieki na dziećmi. Jakie czynniki wpływają na to, kogo sąd wybierze na opiekuna nieletniego?

Pełnia władzy rodzicielskiej dla obojga rodziców

– Wbrew powszechnemu przekonaniu rozwód nie musi kończyć się ograniczeniem praw rodzicielskich jednej strony na rzecz drugiej – mówi adwokat Adam Przała – Zdarza się, że nawet po rozstaniu oboje współmałżonkowie zachowują pełnię praw i obowiązków rodzicielskich. Dzieję się tak kiedy obie strony rozstają się w zgodzie i na potwierdzenie tego faktu sporządzania pisemnego oświadczenie, w których szczegółowo opisują zasady opieki nad dzieckiem w okresie wakacyjnym lub w czasie świąt, zasady wymiany informacji na temat rozwoju dziecka i jego zdrowia oraz zasady utrzymywania kontaktów z dzieckiem i płatności alimentów. Ale uwaga – zanim sąd będzie mógł przyznać pełnię praw rodzicielskich obojgu rodzicom, ich oświadczenie musi zostać zaakceptowane przez skład orzekający, którego zadaniem jest sprawdzenie między innymi relacje dziecka z matką i ojcem oraz zdolności finansowe stron. Chodzi o to, żeby porozumienie nie godziło w dobro dziecka. Dopiero kiedy nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego, że każde z rodziców będzie w stanie samodzielnie zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, może zostać wydane orzeczenie o tym, że oboje utrzymują pełnię praw rodzicielskich.

Opieka rodzicielska dla jednego z rodziców

Najczęstszą sytuacją jest, kiedy rodzice nie chcą lub nie są w stanie zawrzeć porozumienia w kwestii sprawowania opieki na dzieckiem – w takich sytuacjach sąd podejmuje decyzję za nich. Ustalenie która ze stron będzie w stanie lepiej zatroszczyć się o dobro dziecka wymaga przeprowadzanie szczegółowego dochodzenia, obejmującego między innymi wywiady środowiskowe, przesłuchanie świadków, którzy są w stanie powiedzieć coś na temat relacji rodziców z dzieckiem (np. nauczycieli, sąsiadów, członków rodziny). W uzasadnionych przypadkach sąd może również przeprowadzić wywiad z dzieckiem w obecności biegłego psychologia. W dalszej kolejności bierze się pod lupę możliwości finansowe każdego z rodziców, które są nie bez znaczenia dla warunków mieszkaniowych oraz jakości opieki nad dzieckiem. Należy pamiętać, że nawet rodzic, któremu nie przyznano opieki na dzieckiem nie może zerwać z nim kontaktu – nie dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy sąd wydaje orzeczeniu o zakazie widywania się rodzica z dzieckiem.