Czynności notarialne Przedsiębiorca
8 września 2021

Czynności notarialne w prawie spółek

Czynności notarialne w zakresie prawa spółek obejmują wiele działań. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak bardzo istotną rolę odgrywa notariusz podczas zakładania, ale też w trakcie prowadzenia spółki. Kiedy należy skontaktować się z urzędnikiem? Jakie dokumenty muszą zostać poświadczone przez notariusza? Współpracując ze specjalistą, zyskujesz pewność, że każde z podjętych działań jest zgodne z prawem.

Zakładanie spółki. Kiedy należy podjąć współpracę z notariuszem?

Współcześnie istnieje możliwość założenia spółki przez Internet. Mimo że ten sposób wydaje się mniej skomplikowany i szybszy od tradycyjnego, większość początkujących przedsiębiorców nawiązuje współpracę ze specjalistami. Dzięki temu unikają problemów związanych m.in. z nieumiejętnie wypełnioną treścią umowy. Głównie z tego powodu warto udać się do notariusza już na samym początku procesu, jakim jest zakładanie spółki. Profesjonalista nie wykorzysta powierzonych mu informacji przeciw swojemu klientowi.

Do jednych z najważniejszych czynności notarialnych w prawie spółek można zaliczyć sporządzenie umowy lub aktu założycielskiego. Notariusz nie tylko dopilnuje, aby dany dokument był zgodny z prawem, ale też wykorzysta swoją wiedzę do sporządzenia korzystnej dla Ciebie umowy. Akt założycielski jest umową spółki, którą tworzy jedna osoba. Obydwa dokumenty wymagają indywidualnego podejścia. Urzędnik nie może wykorzystywać wzorców umów.

Najważniejsze czynności notarialne w prawie spółek

Sprzedaż całości lub części udziałów spółki wymaga poświadczenia notarialnego. Jeżeli strony nie podpiszą umowy w obecności notariusza, taki dokument nie będzie ważny w świetle prawa. Jakie inne pisma sporządzają kancelarie notarialne? Urzędnicy protokółują przebieg i postanowienia podjęte przez Zgromadzenie Wspólników. Jest to obowiązkowe, jeżeli na zebraniu porusza się kwestię wprowadzenia zmian w treści umowy czy zmiany lokalizacji spółki. Sporządzony przez notariusza protokół należy umieścić w księdze protokołów.

Profesjonalny urzędnik zachowa dyskrecję i nie zaangażuje się emocjonalnie w prowadzoną sprawę. Warto nawiązać współpracę z doświadczonymi specjalistami, np. z  Kancelarią Notarialną prowadzoną przez Łukasza Górskiego w Warszawie, która zadba o to, aby każdy z podpisanych przez Ciebie dokumentów spełniał wszelkie wymogi. Jest to szczególnie ważne w przypadku początkujących przedsiębiorców. Warto zauważyć, że nie każde działanie wymaga obecności notariusza. Mimo to udział urzędnika w różnych procesach gwarantuje pewnego rodzaju bezpieczeństwo.