Audyt środowiskowy Przedsiębiorca
5 listopada 2021

Dlaczego audyt środowiskowy jest tak ważny dla przedsiębiorców?

Wiele firm jest dziś zobowiązanych do tego, by przestrzegać wyśrubowanych norm w zakresie ekologii. Często to właśnie od tego zależy, czy otrzymają niezbędną certyfikację lub utrzymają swój dotychczasowy status na rynku. Dlatego właśnie właściciele takich przedsiębiorstw decydują się na zlecenie audytu środowiskowego. Na czym to dokładnie polega i do kogo warto się zgłosić w tym celu?

Audyt środowiskowy – szczegóły usługi

Audytem środowiskowym, czy też ekologicznym, nazywa się działania przeprowadzane w celu przeanalizowania spełniania wymagań środowiskowych. Specjaliści oceniają, które z obszarów działalności mają wpływ na środowisko naturalne i czy nie oddziałują na nie negatywnie.  

Podczas analizy należy się przyjrzeć takim czynnikom jak emisja zanieczyszczeń do powietrza i wody, generowanie odpadów itd. Tego rodzaju usługi oferuje na przykład EKOLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pomiarów dokonuje się nie tylko w odniesieniu do występowania nieprawidłowości, ale także do tego, czy przekraczają one dopuszczalne normy.

Jakie działania wdraża się w ramach audytu?

W ramach pomiarów wykonuje się takie usługi jak:

  • pomiary emisji pyłu z procesów energetycznego spalania paliw oraz procesów technologicznych,
  • pomiary wysokich stężeń zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, CO2) z procesów energetycznego spalania paliw oraz technologicznych
  • pomiary emisji lotnych związków organicznych (LZO) dla instalacji (metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej),
  • pobieranie próbek do oznaczeń metali,
  • pomiary emisji powietrza gleb,
  • pomiary emisji gazów składowiskowych.

Oczywiście ten zakres można dowolnie poszerzać.

Po co firmy decydują się na audyt środowiskowy i czemu jest on tak istotny?

Audyt środowiskowy pozwala wskazać na wszelkie nieprawidłowości związane z negatywnym wpływem na przyrodę. Dzięki temu można wskazać, które konkretnie obszary działań firmy trzeba zmodyfikować.

Audyt ekologiczny pozwala na rzetelne i wiarygodne opracowanie planu naprawczego. Firma może zatem wytworzyć takie metody, które będą obojętne dla środowiska. Pozwoli to na lepsze planowanie całej przyszłej strategii biznesowej.

Warto pamiętać o tym, że neutralna emisyjnie firma to także o wiele większa szansa na uzyskanie prestiżowych certyfikatów. Nie bez znaczenia jest też paleta dostępnych programów i dotacji. Korzystny dla przedsiębiorstwa wynik audytu to szansa na rozwój. Jeśli jest negatywny – stanowi natomiast sygnał do efektywnych zmian.