Szkolenie BHP Przedsiębiorca
22 stycznia 2021

Dlaczego outsourcing BHP to dobre rozwiązanie dla firm?

W dzisiejszych czasach wynajmowanie firm zewnętrznych do realizowania konkretnych zadań w przedsiębiorstwach stało się niemal normą. Nikogo nie dziwi podpisywanie umów o współpracę z księgowymi czy rekruterami. Wiele przedsiębiorców docenia też outsourcing BHP, dostrzegając w tym rozwiązaniu szereg rozmaitych zalet. Dlaczego wynajmowanie firm zewnętrznych od BHP jest dobre dla przedsiębiorców?

Na czym polega outsourcing BHP?

Z outsourcingu BHP korzysta aktualnie bardzo wiele firm. Współcześnie nie ma konieczności bezpośredniego zatrudniania pracownika, wystarczy jedynie podjąć współpracę na zasadach umowy B2B z odpowiednimi profesjonalistami. Korzystanie z tej możliwości generuje w przedsiębiorstwach znaczne oszczędności, co jest najpewniej główną przyczyną decydowania się firm na outsourcing – uważa ekspert z firmy BHP-PROPER z Krakowa.

Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2010 nr 109, poz. 719 wszyscy właściciele budynków, w tym właściciele budynków, w których funkcjonują przedsiębiorstwa, są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, a w tym – informowania innych osób przebywających w ich budynkach o tych zasadach. Z kolei Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U.2004 nr 180, poz. 1860 nakłada na pracodawców obowiązek organizowania szkoleń dla swoich pracowników zarówno z ochrony przeciwpożarowej, jak i pomocy przedmedycznej oraz wszystkich innych spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W podanym rozporządzeniu wskazano, że firmy mogą zapewniać szkolenia dla pracowników, korzystając z outsourcingu BHP.

Outsourcing BHP polega na podejmowaniu przez firmy współpracy z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oznacza to, że przedsiębiorcy rezygnują z zatrudniania w swoim biznesie pracownika lub kilku pracowników, którzy mieliby się zajmować sprawami BHP. W zamian za to zlecają pewne czynności firmie zewnętrznej. Do usług związanych z outsourcingiem BHP zalicza się między innymi szkolenia BHP – wstępne i okresowe, a także ogólną dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie, czyli na przykład zapewnianie pracownikom odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Z czego wynika popularność tego rozwiązania?

Outsourcing BHP jest dla firm bardzo dobrym rozwiązaniem, dowodem na to może być nieniknąca popularność wynajmowania przez przedsiębiorstwa zewnętrznych podmiotów od spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki outsourcingowi firmy oszczędzają: korzystając z niego, nie ma konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, co, jak wiadomo, wiąże się z większym kosztem niż skorzystanie z możliwości współpracy z innym przedsiębiorstwem. Poza tym outsourcing BHP pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa prawnego: przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że w ich firmie we właściwy sposób przestrzega się wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Nic więc dziwnego, że popularność outsourcingu BHP nieustannie rośnie pośród przedsiębiorstw – zarówno tych małych, jak i dużych.