Przedsiębiorca
13 marca 2018

Dlaczego potrzebny jest zarządca nieruchomości mieszkalnych (Wspólnot Mieszkaniowych)?

Budynki mieszkaniowe, wielorodzinne to swoiste społeczności. Składają się z wielu osób (właścicieli lokali), które łączy wspólna własność budynku. Osoby te w większości wypadków mają własne życie, pracę i ciężko jest im zajmować się jeszcze ogromem spraw związanych z utrzymaniem wspólnego majątku.

Dlatego właściciele lokali (Wspólnoty Mieszkaniowe) powierzają  czynności związane z utrzymaniem nieruchomości profesjonalnym podmiotom, tj. zarządcy nieruchomości.

Zapytaliśmy audytora energetycznego i zarządcę nieruchomości Przemysława Boczara ze Szczecina, z czym wiąże się praca zarządcy nieruchomości (administratora).

Lista obowiązków zarządcy nieruchomości jest długa i wynika z przepisów prawa oraz zawartej umowy o zarządzanie daną nieruchomością.

Oprócz wykonywania czarnej roboty w zakresie obsługi administracyjnej, zarządca nieruchomości jest osobą, która spina wszystko w całość, tzn. jest doradcą właścicieli nieruchomości, zajmuje się planowaniem prac remontowych i układaniem budżetu, aktywnie współpracuje z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i właścicielami lokali, jest rozjemcą, gdy pojawiają się konflikty pomiędzy właścicielami lokali.

 A konkretniej. Zadania stojące przed zarządcą nieruchomości to:

Do administracyjnych obowiązków zarządcy nieruchomości zalicza się m.in.:

 • prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli,
 • zwoływanie i prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji,
 • planowanie i realizacja remontów, aby utrzymać nieruchomość w niezmienionym stanie,
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • prowadzić księgowość i sprawozdawczość dla właścicieli lokali i urzędów,
 • sporządzać roczne plany i sprawozdania z tego, jak zostały zrealizowane,
 • informować o sytuacji finansowej wspólnoty oraz udostępniać dokumentację
 • windykować należności.

Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez prawo budowlane,
 • zlecanie kontroli okresowych budynku i instalacji wewnętrznych przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego (np. przewodów kominowych, instalacji gazowej),
 • zlecanie bieżących napraw wspólnych części nieruchomości.

Obsługa bieżąca:

 • stała współpraca z Zarządem Wspólnoty i właścicielami lokali
 • wysłuchiwanie się w problemy mieszkańców i ich rozwiązywanie
 • ciągła dyspozycyjność i poświęcenie
 • stałe doskonalenie zawodowe i doradzanie właścicielom lokali