Przedsiębiorca
18 lipca 2017

Dlaczego warto powierzyć księgowość fundacji czy stowarzyszenia zewnętrznej firmie?

Obowiązek prowadzenia księgowość spoczywa nie tylko na firmach i osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale również na zarejestrowanych fundacjach i stowarzyszeniach, nawet jeśli nie prowadzą one własnej działalności gospodarczej, a ich wyłącznym źródłem dochodu są np. składki członkowskie czy darowizny. Podobnie jak firmy prywatne, również organizacje pozarządowe mogą zlecić prowadzenie swojej księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Jakie są zalety takiego rozwiązania i dlaczego warto z niego korzystać?

Niższe koszty funkcjonowania organizacji

Jak zostało wspomniane we wstępie – organizacje pozarządowe, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Może się to odbywać na trzy sposoby:

  • Poprzez zatrudnienie własnego księgowego
  • Przez samodzielne prowadzenia księgowości przez członków fundacji lub stowarzyszenia
  • Przez zlecenie prowadzenia księgowości zewnętrznemu biuru rachunkowego

Pierwsza opcja jest zarezerwowana przede wszystkim dla dużych firm o dochodach wystarczających do zatrudnienia księgowego lub powołania całego działu księgowości.

Większości organizacji nie stać na tak duży wydatek. – twierdzi przedstawiciel Biura Rachunkowego Frux z Warszawy – Zlecenie tego zadania innej, zewnętrznej firmie jest znacznie korzystniejsze pod względem finansowym, gdyż ponoszone są jedynie koszty wykonania konkretnej usługi – organizacja nie płaci księgowemu całej pensji i nie ponosi innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, np. ubezpieczenia.

Więcej czasu na działalność statutową

Samodzielne prowadzenie księgowości może wydawać się najlepszym rozwiązaniem – w końcu nie ponosimy wtedy żadnych kosztów. Jest to jednak złudne wrażenie, ponieważ musimy w tym celu poświęcić czas, który moglibyśmy przeznaczyć na działalność statutową.

Większe bezpieczeństwo finansów organizacji

Prowadzenie finansów to bardzo duża odpowiedzialność. Praca ta wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawa podatkowego – które jest szczególnie skomplikowane w przypadku organizacji pozarządowych i podlega bardzo częstym zmianom – ale również wysokiej sumienności i rzetelności. Nawet wydawałoby się błahe, niewielkie błędy mogą być przyczyną bardzo poważnych niezgodności i prowadzić do konsekwencji prawnych. Korzystając z usług biura rachunkowego minimalizujemy ryzyko i zabezpieczamy się przed popełnieniem ewentualnych błędów w zeznaniach podatkowych oraz innych rozliczeniach.