Okresowe przeglady techniczne magazyn regaly Przedsiębiorca
20 listopada 2020

Dlaczego warto powierzyć przegląd regałów magazynowych certyfikowanej firmie?

Firmy o określonym profilu działalności zobowiązane są do przeglądów regałów magazynowych. Instalacje regałowe muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a regularne kontrole są w stanie szybko wykryć ewentualne uszkodzenia w ich zakresie. Od wyposażenia magazynu zależy bezpieczeństwo składowanych towarów i pracowników zakładu. Między innymi właśnie dlatego przegląd warto powierzyć doświadczonej, certyfikowanej firmie.

Przegląd regałów magazynowanych – przepisy i normy unijne

Konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów regałów magazynowych wynika między innymi z ministerialnego rozporządzenia dotyczącego ogólnych przepisów BHP. O takiej potrzebie przypomina również unijna norma PN EN 15635. Nie bez znaczenia pozostaje zresztą wewnętrzny regulamin konkretnej firmy prowadzącej działalność magazynową.

Ekspercka kontrola techniczna regałów dokonywana przez zewnętrzną firmę jest ważna od 6 do 12 miesięcy. Bieżąca kontrola, która leży w obowiązkach pracowników zakładu, powinna być wykonywana znacznie częściej. Zauważone w jej trakcie uszkodzenia półek lub belek nośnych powinny być natychmiast zgłaszane kierownictwu. Niepokojące są zarówno wgniecenia, odkształcenia, jak i pęknięcia konstrukcji. Co do zasady – co tydzień magazynier powinien dokonać wzrokowej, ogólnej kontroli, w której trakcie, odnotowuje się wszystkie wskazane nieprawidłowości. Bardziej szczegółową inspekcję należy przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu. Konieczne jest wówczas rozładowanie poszczególnych regałów w celu skontrolowania niewidocznych elementów konstrukcji.

Eksperckie przeglądy regałów magazynowych

Profesjonalny przegląd regałów magazynowych należy zlecić fachowcom, na przykład firmie ORSON.

Klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie montażu, demontażu, przeglądu i naprawy regałów. Zlecenia realizują wykwalifikowani pracownicy. Obszar naszego działania to wszystkie typy regałów, w tym regały wspornikowe, paletowe, regały wysokiego składowania i inne. 

Certyfikowane podmioty nie tylko oceniają ogólny stan instalacji regałowej danego magazynu, ale też sprawdzają jej kompletność. Mierzą wszystkie odkształcenia oraz oceniają normy w odchyleniach. Kontrolują również stan techniczny wymaganych zabezpieczeń.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który w magazynach składuje towary, pamiętaj, że bieżące i okresowe kontrole stanu regałów są koniecznością. Ich sprawność w oczywisty sposób zmniejsza ryzyko pojawienia się ewentualnych zagrożeń.