ryzyko podatkowe Podatnik, Przedsiębiorca
31 marca 2016

Dobrze mieć eksperta – sprawne zarządzanie ryzykiem podatkowym warunkiem rozwoju firmy

Ryzyko podatkowe dotyczy każdego przedsiębiorstwa. Mówiąc najogólniej, jest to stan niepewności w odniesieniu do podjętych decyzji oraz zaniechanych czynności – w kontekście powstania ewentualnych negatywnych skutków podatkowych. Ograniczenie ryzyka podatkowego jest istotnym elementem finansów każdej firmy, ponieważ w efekcie błędów podatkowych przedsiębiorstwo jest narażone na poważne straty, w skrajnych przypadkach prowadzące nawet do upadłości. Najbezpieczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka podatkowego jest outsourcing usług podatkowych.

Outsourcing zarządzania ryzykiem

Korzystanie z usług zewnętrznej firmy w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym jest obecnie nie tylko najpewniejszą, ale też najkorzystniejszą finansowo formą obsługi finansowej przedsiębiorstw – wyjaśnia ekspert z Impel S.A. Firmy specjalizujące się w tej dziedzinie gwarantują zgodność podejmowanych działań z obowiązującym prawem podatkowym, które w zależności od potrzeb budżetowych ulega przecież ciągłym zmianom. Należy też pamiętać, że zarządzanie ryzykiem podatkowym służy nie tylko obniżeniu ryzyka, ale także zgodnej z prawem optymalizacji kosztów podatkowych działalności.

Zalety outsourcingu zarządzania ryzykiem

Jednym z najistotniejszych źródeł wewnętrznego ryzyka podatkowego są błędy ludzkie, na które jesteśmy szczególnie narażeni, jeżeli nasza firma nie specjalizuje się w zarządzaniu finansami. Zaangażowanie w prowadzenie finansów zewnętrznego eksperta, eliminuje ten problem: niezależny usługodawca jest specjalistą w swojej dziedzinie, dysponuje ekspercką wiedzą i najnowszymi, niezbędnymi narzędziami. Zewnętrzny specjalista gwarantuje też obiektywizm, zaś fakt, że tego typu firmy zatrudniają wielu pracowników, daje pewność ciągłości świadczonych usług – tłumaczy specjalista Impel S.A.

Zakres usług w ramach zarządzania ryzykiem podatkowym

Zakres outsourcingu w zarządzaniu ryzykiem różni się zazwyczaj w zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa zlecającego i obejmuje m.in. bieżące doradztwo podatkowe i w zakresie przeprowadzania transakcji, zastosowanie prawa w procedurach księgowych, optymalizację podatkową oraz doradztwo w postępowaniu podatkowym, kontrolnym, egzekucyjnym i przed sądami administracyjnymi.