mieszkanie Przedsiębiorca
5 grudnia 2017

Jak dokonać wyceny nieruchomości?

Wyceny nieruchomości są bardzo istotne w przypadku dokonywania inwestycji kupna bądź sprzedaży gruntów, domów czy też mieszkań. Wycena jest również wymagana w przypadku takich celów jak zabezpieczenie kredytów, sprawy księgowe oraz przekształcenia własnościowe, sądowe, a także administracyjne i spadkowe. Wyceny nieruchomości dokonują profesjonalne biura rzeczoznawców.

Rzeczoznawcy nieruchomości

Przy wyborze rzeczoznawcy majątkowego każdy klient powinien kierować się jego renomą i doświadczeniem. Profesjonalny rzeczoznawca bez kłopotu sprosta Twoim oczekiwaniom, a co bardzo ważne – przeprowadzi wszystkie procedury wyceny wedle prawa, a także norm etycznych swojego zawodu. Warto pamiętać o tym, aby wybrać taką kancelarię rzeczoznawców nieruchomości, która będzie działa w zgodzie z Twoimi interesami – nierzetelni rzeczoznawcy czasem działają na niekorzyść swoich klientów. Kolejnym aspektem ważnym przy wyborze najlepszego rzeczoznawcy majątkowego jest jego szeroka działalność w zakresie nieruchomości. Tylko usystematyzowana wiedza dotycząca prawa nieruchomości, a także przede wszystkim znajomość rynku ogólnopolskiego i rynku nieruchomości danego miasta pozwoli na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Godnym polecenia biurem rzeczoznawców jest Bon Sp. z o.o. z Grudziądza, które specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych. Tacy rzeczoznawcy oferują między innymi: wycenę nieruchomości lokalowych, doradztwo inwestycyjne, szacowanie wartości opłat, sporządzenie ekspertyz, a także świadectw energetycznych budynków.

Operat szacunkowy

Jednym z podstawowych narzędzi i procesów analitycznych wykorzystywanych przez rzeczoznawców nieruchomości są tak zwane operaty szacunkowe. Warto wiedzieć, że operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym i często wymagany jest w przypadku zabezpieczenia kredytowego. Rzeczoznawcy nieruchomości są również wynajmowani przez banki, które chcą dokonać operatu szacunkowego ściśle dostosowanego do ustalonych przez nie kryteriów czy formularzy. Warto wiedzieć, że operat musi zostać przygotowany wyłącznie w formie pisemnej, a zawiera nie tylko analizy, obliczenia, opinie i ekspertyzy. Bardzo ważną jego częścią jest uwzględnienie przyjętych przez danego rzeczoznawcę norm, sposobów i metod dokonywania wszystkich wycen. Warto wiedzieć, że operat szacunkowy, który został zamówiony przez kupującego i sprzedającego, w prosty sposób pokazuje prawdziwą cenę danej nieruchomości – jest to bardzo uczciwe i satysfakcjonujące dla obu stron. Kupujący, jak i sprzedający wykorzystujący wiedzę rzeczoznawców nieruchomości, będą mieli poczucie prawidłowo przeprowadzonej transakcji.