Sporządzenie umowy leasingowej Przedsiębiorca
3 marca 2021

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy leasingowej

Planujesz wziąć przedmiot w leasing? Zapewne zastanawiasz się, jak wygląda procedura udzielania tego finansowania, a przede wszystkim – jakie są wymagane dokumenty. Ich lista różni się w zależności od rodzaju leasingu: uproszczony czy standardowy. Wychodzimy naprzeciw i przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy leasingowej zarówno w przypadku procedury uproszczonej, jak i pełnej.

Słowem wstępu – czym jest leasing?

Jak tłumaczy specjalista z firmy AutoNaFirmęLeasing to rodzaj stosunku cywilnoprawnego. W najprostszym ujęciu, metoda polega na  zawarciu umowy pomiędzy dwoma stronami: leasingodawcą, nazywanym finansującym i leasingobiorcą, nazywanym korzystającym. Leasingodawca oddaje daną rzecz w użytkowanie leasingobiorcy na ściśle określony czas, w zamian za ustalone opłaty. Jest to jedna z najpopularniejszych metod finansowania środków trwałych. Kluczem jest jednak ustalenie korzystnych warunków umowy. Od lat pomagamy w tym naszym klientom w poszukiwaniu najlepszych ofert. Przy odpowiedniej znajomości rynku leasing naprawdę może być strzałem w dziesiątkę nie tylko dla przedsiębiorców, ale i osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Procedury uproszczone

leasingu uproszczonym leasingodawca nie wymaga przedstawienia dokumentacji finansowej. Ograniczona ilość formalności jednocześnie przekłada się na szybkość udzielania świadczenia (nawet w dniu złożenia wniosku). Dokumenty potrzebne do wzięcia leasingu w formie uproszczonej:

·         Dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty) i jego ksero,

·         Dowód osobisty współmałżonka i dokument rozdzielności majątkowej (przedsiębiorcy odpowiadający majątkiem prywatnym – nie każda firma leasingowa tego wymaga),

·         Wniosek leasingowy.

Procedury standardowe

W przypadku, kiedy z różnych przyczyn nie ma możliwości skorzystania z procedur uproszczonych, udzielany jest leasing pełny, czyli standardowy. Najczęściej dotyczy to firm z krótką historią oraz w momencie, kiedy leasing dotyczy mało popularnych lub wyjątkowo kosztownych przedmiotów. Wówczas, poza dokumentami wymienionymi powyżej (wymaganymi w procedurze uproszczonej) wymagane będą równie:

·         Zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek,

·         Dokumenty PIT lub CIT,

·         Zaświadczenie o przychodach i dochodach z ostatnich 12 miesięcy,

·         W przypadku przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe – bilans i rachunek zysków i strat.

Często firmy leasingowe wymagają również:

·         Odpis z KRS,

·         Zaświadczenie o przyznanym numerze REGON/NIP,

·         Wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG.

Pamiętaj! To, jakie dokumenty będą ostatecznie potrzebne do otrzymania leasingu nowego samochodu, jest zależne od danej firmy leasingowej, z którą zamierzasz podpisać umowę. Zanim zdecydujesz się na podjęcie ostatecznej decyzji – zapoznaj się z zasadami funkcjonującymi w danym punkcie.